Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından her yıl, kasım ayında uluslararası katılım ile düzenlenmektedir. İlki 1999 yılında gerçekleştirilmiş olan toplantıların; İstanbul Psikanaliz Derneği’nin çoğu etkinliği gibi sürekliliği sağlanmış ve "Buluşmalar" ülke psikanalizinde önemli bir yer tutarak gelenekselleşmiştir. Her yıl bir tema etrafında tartışmaların yer aldığı etkinlikte yurtdışından davet edilen konukların yanı sıra, ülkemiz psikanalistleri, sanatçılar da sunumlar yapmaktadır. Bu konferans, panellerde iki gün boyunca işlenen tema; psikanaliz alanında oldukça temel tartışma konularından seçilmektedir. Toplantılarda sunulan metinlerin bir araya getirilerek kitaplaştırılması düşüncesi ilk kez 2005 yılında ortaya atılmış ve 5-6 Kasım 2004 tarihindeki “Psikoz” temalı Psikanaliz Buluşmaları’nın sunumlarının 2005 yılında yayımlanması ile metinler ilk kez okur ile buluşmuştur. “Kadınlık” temalı Psikanaliz Buluşmaları’nın sunum metinlerinin 2007 yılındaki yayımının gerçekleştirilmesinin ardından;  Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları’ndaki toplantı metinlerinin, “Psikanaliz Buluşmaları” adlı bir kitap dizisi olarak yayımlanmasına karar verilmiştir. O tarihten itibaren de her toplantının ardından, sunum metinleri bir araya getirilerek toplantı tarihinden birkaç yıl sonra kitaplaştırılmaya devam edilmektedir.

 

 

 

14.Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

9-10 Kasım 2012

 

 

 

13.Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

18-19 Kasım 2011

 

 

 

12.Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

26-27 Kasım 2010 

 

 

 

11.Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

13-14 Kasım 2009

 

 

 

10.Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

21-22 Kasım 2008

 

 

 

9. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

16-17 Kasım 2007

 

 

 

8. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

10-11 Kasım 2006

 

 

 

7. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

11-12 Kasım 2005

 

 

 

6. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

5-6 Kasım 2004