Yansıtma Dergisi 2004 yılından itibaren Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından yayınlanmakta olan süreli ve akademik bir dergidir. Kişiliğin değerlendirilmesinde önemli bir yer tutan "projektif teknikler" psikopatoloji açısından çok önemli veriler sunmaktadır. Projektif teknikler denildiğinde ülkemizde de yaygın bir biçimde kullanılan başlıca projektif teknikler Rorschach Testi, Tematik Algı Testi (TAT), Çocuklar için Algı Testi (CAT), Çocuk Çizimleri ve Peri Masalları Testi dikkati çekmektedir. Yansıtma dergisi kuramsal anlatımların yanısıra çocuk, ergen ve yetişkin normal ve hasta örneklemlerinde uygulanan çeşitli projektif test değerlendirmelerini, araştırmaları ve klinik alandaki vaka çalışmalarını temel almaktadır. Her yıl Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan Yansıtma dergisinin her bir sayısı ayrı bir kuramsal konu ya da kavrama ayrılmış olup, her sayı içinde yurtiçinden ve yurtdışından birçok psikolog ve araştırmacının hem kuramsal hem araştırma metinlerine yer verilmektedir. Projektif yöntemlerin psikanalitik psikopatoloji ışığında çalışıldığı farklı araştırmalar ve metinlerden oluşan zengin içerikli dergi sayıları, klinik psikoloji bağlamında çalışan meslektaşlar için yol gösterici, öğretici ve zenginleştirici olurken; hem niteliksel hem niceliksel araştırmalarla projektif testler alanındaki gelişmelere katkı sağlamaktadır. 

 

 

Yansıtma 26

XXI. Uluslararası Rorschach ve Projektif Yöntemler Kongresi - II

Aralık 2016

 

 

Yansıtma 25

XXI. Uluslararası Rorschach ve Projektif Yöntemler Kongresi - I

Haziran 2016

 

 

Yansıtma 24

Narsisizm

Aralık 2015

 

 

Yansıtma 23

İki Uçlu Duygudurum (Bipolar Bozukluk) 

Haziran 2015

 

 

Yansıtma 22

Çocukluk Dönemi II

Aralık 2014

 

 

Yansıtma 21

Çocukluk Dönemi

Haziran 2014

 

 

Yansıtma 20

II. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi Özel Sayısı - 2

Aralık 2013

 

 

Yansıtma 19

II. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi Özel Sayısı - 1

Haziran 2013

 

 

Yansıtma 18

Sınır Patolojiler II

Aralık 2012