Etkinlik Takvimi

"Psikanalize Giriş Konferansları" Seminerleri

'Psikanalize Giriş Konferansları' Seminerleri, psikanalitik kuramın temel yaklaşım ve ilkelerini ruh sağlığı alanından ve farklı disiplinlerden ilgililere, genel bir çerçeve içinde aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu seminer dizisinde, Sigmund Freud'un, psikanalizi tanıtmak üzere 1916 ve 1917 kış yarıyılı dönemlerinde Viyana Üniversitesi'nde verdiği ve daha sonra Psikanalize Giriş Konferansları adı ile yayınlanan konferans dizisi izlenmekte ve tartışılmaktadır. Seminer programı, Freud'un kuramında daha sonra oluşan gelişmeleri de aktarmak üzere, Psikanalize Yeni Giriş Konferansları'ndan (1933), genel bir kuramsal özet niteliği taşıyan, iki konferansın okunması ile tamamlanmaktadır (Şubat-Mayıs boyunca, toplamda yaklaşık 30-40 saat).

Freud, bu konferanslarda, kendine sanki dinleyiciler yerinden sorular sormuş, kuşkular bildirmiş, eleştiriler yöneltmiştir; ardı sıra bu sorular ve yorumlara yanıtlar üretmiş, karşılık vermiştir. Böylelikle, Konferanslar, tek kişilik bir sunum olmanın ötesinde imgesel bir karşılaşmaya dönüşmüştür. Bu seminer dizisiyle, katılımcıların, psikanalitik kuramın temel kavram ve yaklaşımları ile ayrıntılı ve derinlikli biçimde ilişki kurmaları ve Sigmund Freud'un Konferanslar'daki sesini duyumsamaları amaçlanmaktadır.