Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 28.04.2012

7. René Kaës - Bilinçdışı Bağlar: Psikanaliz ve Grup

İstanbul Psikanaliz Derneği, “Bir Konuk, Bir Kuram” etkinliğinin yedincisinde çağdaş psikanalizin en önemli kuramcılarından birini ağırlıyor. Prof. René Kaës bireysel ruhsallık, öznelliklerarasılık, bağlar ve grup birey ilişkisi üzerine çok önemli kavramlar geliştirmiş bir psikanalisttir. René Kaës konferansında ruhsal gerçekliğin en önemli yapı taşlarından olan bilinçdışı bağlara değinecektir. Bu bağlar bir yandan özneler arasındaki ilişkilerin oluşumunu sağlarken, bir yandan da her bireyin bastırması, yadsıması ve reddetmesi gerekenleri belirler ve böylece öznenin ruhsallığını yapılandırırlar. Lyon 2 Lumière Üniversitesinde uzun yıllar psikoloji ve klinik psikopatoloji bölümlerini yönetmiş ve birçok dile çevrilen ondan fazla kitap yayınlamış olan Prof Kaës, etkinliğin öğleden sonraki bölümünde özneler arası bağların ve grup gerçekliğinin psikanalizden yola çıkarak nasıl anlaşılabileceğini olgu örneklerinden yola çıkarak tartışacaktır.

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

Bir Konuk, Bir Kuram - 7

2012

 

René Kaës 

“Bilinçdışı Bağlar: Psikanaliz ve Grup”

 

28 Nisan 2012 

İstanbul Fransız Kültür Merkezi 

 

Program

René Kaës’in Konferansı ve 

Konferans Üzerine Tartışma 

René Kaës’in Katılımıyla Yapılacak 

Olgu Sunumu ve Tartışması