Psikanaliz Yazıları Ödülü

İstanbul Psikanaliz Derneği, Türkçe olarak basılan psikanalitik özgün yazı ve çevirilerin yayınlanmasını teşvik etmek amacı ile 2004 yılından beri Psikanaliz Yazıları Ödülleri vermektedir. Ödüller, her yıl süreli ve süresiz yayınlarda basılan Türkçe özgün (telif) veya çeviri psikanaliz yazılarına iki dalda verilir: Teşvik Ödülü (özgün yapıt/çeviri) psikanalitik yazın alanında ilk yapıtlarını veren; Başarı Ödülü (özgün yapıt/çeviri) ise psikanalitik yazın alanında yaptığı çalışmalarla ülkemizde psikanalitik yazının yaygınlaşması ve gelişimine katkıda bulunan kişi ya da kişilere verilir. 

Ödüller, İstanbul Psikanaliz Derneği Yönetim Kurulu tarafından açıklanır ve takdim edilir. Dernek üyeleri arasından seçilen beş kişiden oluşan Ödül Komitesi, bir önceki yılın 1 Ekim tarihinden, ödülün verildiği yılın 30 Eylül tarihine kadar yayınlanan (matbu basılı veya çevrimiçi) süreli ve süresiz yazıları ve yayınları değerlendirmeye alır. 

Ödüller her yıl derneğin kuruluş tarihi olan 30 Ekim’de açıklanır ve aynı yıl Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları’nın açılış töreni sırasında dağıtılır. Ödüller, her dal için bir plaketten oluşur; ödül kazananlara, ilgili yılın dernek yayınları ulaştırılır ve derneğin kongre ve sempozyumlarına bir yıl boyunca ücretsiz katılma olanağı sunulur. 


2023


Derneğimizin, Tevfika İkiz, Pınar Padar, Hatice Nihal Aslan, Hüner Aydın ve Duygu Coşkun’dan oluşan 2023 yılı Ödül Komitesi, iki başarı ödülü vermeyi kararlaştırmıştır. Bunlardan ilki Yapı Kredi Yayınlarından çıkan  Antonino Ferro’nun “Afacan Bir Psikanalistin Düşünceleri” isimli kitabı çeviren Zeynep Baransel’e verilmiştir. Baransel yaptigı ‘canlı’ çeviri ile adeta orijinal dilden okunuyorcasına bir deneyimin içine alarak, kitabın özgünlüğünü korumuştur. İkinci başarı ödülümüze sözcüklerin  merkezde olduğu şiir ve psikanaliz arasında bağlantılar kurmaya çalışarak uygulamalı psikanaliz alanında 'cesurca' bir girişimde bulunarak ülkemiz kültürel dünyasına yaptığı katkı ile Sanat Kritik yayınlarından çıkan 'Şair Divanı' adlı kitabı ile Bengi Pirim Düşgör layık görülmüştür.


2022


Derneğimizin, Elda Abrevaya, Didem Aksüt Dönmez, Göver Kazancıoğlu, Meltem Canver Kozanoğlu ve Hatice Güneş’ten oluşan 2022 yılı Ödül Komitesi, Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Başarı ödülünü bu sene iki özgün esere ve bir çeviriye vermeye karar vermiştir. Bunlardan biri Nilüfer Güngörmüş Erdem’in Metis Yayınevi’nden yayımlanan “Sanatçının Kendine Yolculuğu, Psikanaliz ve Edebiyat Üzerine Denemeler” adlı eseridir.  

"Kendi kişisel yolculuğunu edebiyat alanından psikanalize girerek sürdüren Nilüfer Güngörmüş Erdem, bu kez psikanalizden sanat ve edebiyata döner. Sanatçının kendine yolculuğunu mercek altına alır. Bu anlamda kendi arayışıyla sanatçının kendi arayışı adeta kesişir. Ele aldığı sanatçı ve edebiyatçıların eserlerini Freud, Klein, Bion ve Winnicott'un kavramları aracılığıyla incelerken, bu yapıtlar kendi estetiğini, gizemini, çok katmanlı zenginliğini korumaya devam eder. Her bir esere ilişkin incelemesi orijinal eserin kendisi kadar heyecan vericidir." 

Komitenin ödül verdiği diğer özgün yapıt başarı ödülü, Bağlam Yayınevin’den yayımlanan, Psikanaliz Yazıları’nın 44. Sayısı “Psikanalizin Aynasında Hayvan” başlıklı dosyadır. Dolayısıyla bu dosyada yazıları yer alan, tüm yazarlar, Seda Şahin Özyıldırım, Didem Aksüt Dönmez, İshak Sayğılı, Fiona Faraci Petridis, Serap Serbest Saygılı, Işılay Altıntaş, Pınar Aslantürk, Burçe Tulpar, Barışhan Erdoğan ve Raşit Tükel ödüle layık görülmüştür.  

Yüzyıllardır, tüm canlılar başlıca hayvanlar, insanlığın hizmetinde olduğu varsayımından hareketle, öldürülerek insanlar tarafından besin olarak kullanılmış, derilerinden, kürklerinden, boynuzlarından, yüzgeçlerinden, güçlerinden ve daha yüzlerce sayabileceğimiz özellikleri ile onlardan faydalanılmıştır. İnsan ruhsallığını merkezine alan psikanaliz için de hayvanlar sıklıkla, o’nun ruhsallığının bir parçası, iç dünyasının veya ilkel zihinsel işleyişinin bir yansıması olarak ele alınır. Oysa Seda Şahin Özyıldırım’ın öneri ve editörlüğünde Psikanaliz Yazıları’nın “Psikanalizin Aynasında Hayvan” başlıklı dosyasında sunulan önerme ve tüm yazılar, bu dünyada sadece insanların olduğu ve daha da ötesinde onların ayrıcalıklı olduğu, dolayısıyla her canlıdan, doğadan üstün olduğu yanılgısı ile okuyucuyu çarpıcı ve yaratıcı bir biçimde karşılaştırır. Bu yönü ile dosyadaki tüm yazıların öznesi, bilginin nesnesi, ilk defa dünyadaki diğer canlılar, başlıca “Hayvanlar”dır. Bu psikanalizde bir eksen değişimidir. Yazılar dokunaklı ve özgün bir şekilde sadece “Hayvanlar”ın zengin dünyasını araştırmakla kalmamıştır, bu dosya sayesinde zihinlerimizde yeni üretimlerin de kapısını açmıştır.  

Komite, “Psikanaliz Yazıları Çeviri Başarı Ödülü”ne Sigmund Freud’un İş Bankası Kültür Yayınları’ndan yayımlanan, “Dora Olgusu”nu Almancadan dilimize kazandıran Şeyda Öztürk’ü layık görülmüştür. 

Şeyda Öztürk, psikanaliz tarihindeki önemli bir eseri, akıcı ve  anlaşılır bir biçimde Türkçeye çevirmiş olup, aynı zamanda belki de eserin Freud’un ana dilinden çevrilmiş olması sebebiyle de, Öztürk, Freud’un mizahi dilini zengin çevirisi ile okuyucuya aktarabilmiştir.  

Derneğimiz 2022 yılı ödül komitesi Psikanaliz Yazıları Çeviri Teşvik Ödülünü üç çeviriye vermeye karar vermiştir.  

Psikanaliz Yazıları 44. Sayısında yer alan M. De M’Uzan’ın “Boğa Güreşi ve Altındakiler…” adlı eserin  çevirisi ile Gizem Erkay Sala, Alain Gibeault’nun “Sembolizasyonun Doğuşu ve Tarih Öncesi Sanat” adlı eserin çevirisi ile Afife Hande Erkenci ve Ann Pellegrini’nin “Savaş Köpekleri ve Evdeki Köpekler: Kaybın Eşikleri” adlı eserin çevirisi ile Baran Gürsel, layık görülmüştür. 

Gizem Erkay Sala, Afife Hande Erkenci ve Baran Gürsel, akıcı ve anlaşılır çevirileri ve Psikanaliz Yazıları’nın 44. Sayısı “Psikanalizin Aynasında Hayvan” adlı zihin açıcı dosyaya olan değerli katkıları için ödüle layık görülmüşlerdir.

 

2021

 

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin, Berrin Göksu, Ebru Yılmaz, Esra İlem, Evrem Tilki, Hande Kılınç Kunt’tan oluşan 2021 Ödül Komitesi, bu yıl özgün yapıt ve çeviri dalında başarı ve teşvik ödülleri olmak üzere toplam dört esere ödül vermeyi kararlaştırmıştır.

Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Başarı Ödülü'nün Psikanaliz Defterleri’nin 5. sayısında yayınlanan “Kırbaç ve İp “Başka Seçenek Yok”! : Öğretmenin Ruhsallığında Ayrılık” isimli yazısıyla  Göver Kazancıoğlu’na verilmesi kararlaştırılmıştırGöver Kazancıoğlu bir psikanaliz odasında başlattığı bu çok katmanlı çalışmasında, öğretmen- öğrenci eşlikçiliğinde hakikati ararken okuyucuyu zaman zaman bir roman sayfasına, bir resim veya müzik eserine, bir film sahnesine  davet etmiş ve bu davetinde de psikanalizin anlam arayışından nasıl vazgeçmediğini dokunaklı bir üslupla ifade etmiştir.

Psikanaliz Yazıları Çeviri Dalında Başarı ödülüne ise iki eser layık görülmüştür. 

Psikanaliz Yazıları Çeviri Dalında Başarı Ödülü’ne layık görülen ilk eser Thomas H. Ogden’in  yazdığı “Yaratıcı Okumalar ” dır. Eseri, İngilizce’den dilimize kolektif bir çalışma içinde çeviren Elif Okan Gezmiş, Burçak Erdal, Aslı Erkan, Gülcan Akırmak, Cansu Tosun ve Ülker Seren bu ödüle layık görülmüşlerdir. Yazarın bazı temel analitik metinlere ve kavramlara kendi düşünme tarzıyla ışık tuttuğu bu önemli eserin çevirisi, kullanılan dilin anlaşılırlığı ve akıcılığının yanı sıra, ortak bir dil kurabilme becerisi açısından değerli bulunmuştur.

Bu yıl Psikanaliz Yazıları Çeviri Dalında Başarı Ödülü’ne layık görülen ikinci eser, Freud’un ünlü yapıtı “Totem ve Tabu”dur.  İlkel insan topluluklarından modern insan topluluklarına evrim sürecinde kültürel, dinsel, ruhsal etkileri psikanalitik bakış açısıyla bu alanda ele alan ilk ciddi çalışma olmasının yanısıra etnoloji,filoloji, folklor gibi diğer disiplinler ile de bağlantı kurarak çok zengin bir içerik sunar. Freud “İnsanların uykusunu uzun süre kaçıracak bir eser” olarak tanımladığı kitabını “Başlangıçta eylem vardı” diye sonlandırır. Birçok kez orjinalinden dilimize çevrilmiş bu eseri Zehra Aksu Yılmazer diğer çevirileri gibi “iyi anlaşılır, duru bir Türkçe“ ile başarılı bir şekilde tekrar kitaplığımıza kazandırmıştır.

Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Teşvik Ödülü’nün Psikanaliz Yazıları’nın Sandor Ferenczi konulu 42. sayısında yayınlanan “Farklılaşmadan Mirasa: Ferenczi’nin Kliniğe Dair Özgün Yaklaşımları” isimli yazısıyla Barış Özgen Şensoy’a verilmesi kararlaştırılmıştır. Barış Özgen Şensoy’un, Ferenczi’nin psikanalizin sağaltıcı yönünden yararlanma ve bu ekseni güçlendirme arzusuna dair kuramsal ve klinik katkılarına, Freud ile farklılaşma noktalarını netleştirme sürecine ve günümüzde uygulamaları kabul görmese de pek çok bağlamda psikanalizde ilk keşifler olarak görülen teorik mirasına yönelik incelemesi aynı zamanda tarihsel bir özet olması nedeniyle de komitemizce kıymetli bulunmuştur.

 

 

2020

İstanbul Psikanaliz Derneği'nin Ayşe Kurtul, Serpil Doğan, İlkşen Umman, Yunus Emre Aydın ve Sinem Öztep'ten oluşan 2020 Psikanaliz Yazıları Ödül Komitesi, bu yıl biri özgün, diğeri çeviri alanında iki esere ödül vermeyi kararlaştırmıştır.

Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Başarı Ödülü'ne Şeyda Postacı'nın Psikanaliz Defterleri, Çocuk ve Ergen Çalışmaları - Çocuk ve Ergen Cinselliği başlıklı dördüncü sayısında yer alan Anne-Babalar İçin Oidipus Rehberi adlı yazısı değer görülmüştür. Yazı, çocuk ve ergen psikanalizi alanında yazılmış, genel olarak psikanalizi, Freud'un kuramı üzerinden, yalın ve anlaşılır bir dille anlatmakta, bununla birlikte çağdaş kuramcılar ve güncel bilgilerle de zengin bir içerik sunmaktadır. Psikanalizi, anlamayı kolaylaştıran bir dille, toplumla buluşturma ve tanıtma çabası ödüle değer görülmüştür.

Psikanaliz Yazıları Çeviri Başarı Ödülü'ne Marilia Aisenstein'ın, Türkçe'ye "Analitik Bir Yolculuk" adı ile kazandırılan kitabının çevirmeni Elif Okan Gezmiş layık görülmüştür. Gezmiş, Aisenstein'ın kendi deneyimi ile kuramı, tekniği, klinik sürecin önceliğini ve psikanalitik söylemin evrimini anlattığı kitabını ustalıkla, titizlikle ve dilimizin kendine özgü incelikleri ile çevirmiştir. Bu çeviri, psikanaliz yazınındaki kıymetli bir eserin oldukça kısa bir sürede Türkçeleştirildiğini görmek açısından da umut vericidir.

 

2019

İstanbul Psikanaliz Derneği'nin Funda Akkapulu, Bengi Pirim Düşgör, Aslı Erkan, Peykan Gökalp ve Seda Şahin Özyıldırım'dan oluşan 2019 Psikanaliz Yazıları Ödül Komitesi bu yıl iki esere ödül vermeyi kararlaştırmıştır.
 
Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Teşvik Ödülü'ne, Psikanaliz Yazıları 38. Sayısında yer alan “Olma ve Yapma Üzerine" isimli makalesiyle İshak Sayğılı değer görülmüştür. Bu yazısında, İshak Sayğılı, H. Shmuel Erlich'in, travmanın psikanalitik kavramsallaştırmasını yapma ve olma modaliteleri üzerinden açıklamaya çalıştığı, Psikanaliz Yazıları, Bireysel ve Toplumsal Travmalar II'de de Türkçe çevirisi ile yayımlanan, "Bu Kimin Travması? Muğlak Bir Kavrama Yeni Bir Bakış" isimli makalesinden yola çıkarak, travma kavramı ve travmatik yaşantı süreçlerini incelerken, Freudyen kuramın gelişimiyle birlikte Freud sonrası önemli kuramcıların da izini sürerek özgün kuramsal bir çalışma yürütmüştür. Bunu yaparken psikanalitik çalışma pratiğine de uzanarak, bu tartışmalı konuyu bütüncül, kapsamlı ve oldukça anlaşılır bir dil ile okuyucuya aktarmıştır.
 
Psikanaliz Yazıları Çeviri Teşvik Ödülüne ise Thomas H. Ogden'ın, "Şu Psikanaliz Sanatı" isimli eserinin çevirisi ile Burçak Erdal uygun görülmüştür. Çağımız psikanalizinin en çok okunan ve en etkili isimlerinden olan T. H. Ogden'ın, psikanalitik teorinin rüyalar, hakikat, tutma, kapsama gibi en önemli olduğunu düşündüğü kavramlarıyla ilgili anlayışını kelimelere dökme uğraşısı olarak tanımladığı bu değerli çalışmasını, Burçak Erdal, oldukça akıcı ve anlaşılır bir Türkçe ile dilimize kazandırmıştır.

 

2018

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin Şebnem Kuşçu Orhan, Ayten Dursun Sökücü, Alper Şahin, Defne Tamar ve İlkşen Umman'dan oluşan 2018 Psikanaliz Yazıları Ödül Komitesi, bu yıl iki esere başarı ödülü vermeyi kararlaştırmıştır.

“Psikanaliz Yazıları Çeviri Başarı Ödülü”ne, Pierre Marty, Michel de M’Uzan, Christian Davis’in yazdıkları “Psikosomatik Soruşturma: Yedi Klinik Gözlem” adlı eseri, Fransızca’dan dilimize çeviren Perge Akgün, Esra İlem, A. Elif Yavuz Sever layık görülmüştür. Psikosomatik alanında önemli bir yere sahip olan bu eser, gerek kuramsal gerek klinik açıdan kılavuz niteliğinde olup, akıcı ve anlaşılır bir dille çevrilmiştir.

“Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Başarı Ödülü”ne ise Ali Algın Köşkdere, Psikanaliz Yazıları dergisinin 35. Sayısında yer alan “Venedik Taciri'nde Travmalar, İntikamlar ve Kimlikler” başlıklı yazısı ile layık görülmüştür. Bu yazısında, Ali Algın Köşkdere, Shakespeare’in eseri üzerinden, toplumsal kimliğin ve azınlık olma halinin getirdiği bireysel travmanın ruhsallıktaki yansımalarını, psikanalitik metinler eşliğinde incelikle işlemiştir.

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin kuruluş yıldönümü olan 30 Ekim’de açıklanan ödüller, 2-3 Kasım 2018’de gerçekleştirilecek olan 20. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları’nda sahiplerine verilecektir.

 

2017 

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin Funda Akkapulu, Özen Alemdar, Harika Yücel Engindeniz, Nesrin Koçal ve Özlem Tuncay’dan oluşan 2017 Ödül Komitesi bu yıl üç esere ödül vermeyi kararlaştırmıştır.

“Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Başarı Ödülü”ne Psikanaliz Yazıları'nın otuz dördüncü sayısında yayımlanmış olan “Bireysel ve Toplumsal Travmayla Temasta Psikanalitik Çalışma Üzerine Notlar” başlıklı makaleleriyle İlker Özyıldırım, Lale Orhon Baykal, Baran Gürsel ve Aylin Kula Güney layık görülmüştür. Yazarlar bu makalede toplumsal travmayla ilgili yaptıkları önemli bir çalışmanın düşündürdüklerini paylaşmışlardır. Deneyimlerini literatür bilgisi ile destekleyerek, psikanalitik kavramlar yolu ile tartışmakta ve yaşamakta olduğumuz coğrafyada toplumsal travmanın çeşitli kesimlerin üzerindeki ruhsal etkilerine ışık tutmaktadırlar. Titizlikle ve özenle yazılmış bu makalede, toplumsal travmanın ruhsallığın üzerindeki çok katmanlı etkileri incelenmekte, ayrıca travmanın dönüştürülebilmesi, “iyi”leştirilmesi için, tasarımlanarak simgeleştirilebilmesi ve özümsenebilmesinin gerektiği belirtilmekte ve bu bağlamda analitik alanın işlevine dikkat çekilmektedir.

“Psikanaliz Yazıları Çeviri Başarı Ödülü”nün Bahar Kolbay ve Özge Soysal’a verilmesi kararlaştırılmıştır. Kolbay ve Soysal, Freud'un metinlerini ve düşüncesini tarihsel gelişimi içerisinde ele alan ve Freud sonrası psikanalistlerin katkılarına değinen, psikanaliz kuramının temel kavramsallaştırmalarını bir araya getiren başucu niteliğindeki Freud'u Okumak: Freud'un Eserlerinin Kronolojik Olarak Keşfi (Jean-Michel Quinodoz) adlı eseri, ustalıkla ve bütün incelikleriyle Türkçeleştirerek dilimize kazandırmışlardır.

“Psikanaliz Yazıları Çeviri Teşvik Ödülü”ne ise Gülin Ekinci uygun görülmüştür. Kurt Adam Vakası’nı yüzüncü yılında, çok akıcı ve berrak bir dilde Türkçeleştirerek, bu çok temel ve çok katmanlı vaka öyküsünün yeniden okuyucuyla buluşmasına ön ayak olmuştur. Terimlerin ve kavramların uygun şekilde kullanımı, eserin çevirisinin son derece titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın psikanalitik okumaların yaygınlaşmasına katkıda bulunduğu ve Freud’un eserlerinin yeniden çevrilmesine ivme kazandıracağı düşünülmüştür.

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin kuruluş yıldönümü olan 30 Ekim’de açıklanan ödüller, 3-4 Kasım 2017’de gerçekleştirilecek olan 19. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları’nda sahiplerine verilecektir.

 

2016

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin Ferhan Özenen, İshak Saygılı, Dilek Özer, Sergun Yıldız ve Fatma Tanış’tan oluşan 2016 Ödül Komitesi bu yıl biri çeviri, diğeri özgün yapıt alanında olmak üzere iki esere başarı ödülü vermeyi kararlaştırmıştır. Psikanaliz Yazıları Çeviri Alanında Teşvik Ödülü'ne Serap Serbest Saygılı layık görülmüştür.

Jeanne Magagna ve Nergis Güleç'in birlikte yayına hazırladıkları Bebeği Anlamak: Ailesi İçinde Bebeği Gözlemlemek, değerli bebek gözlemi çalışmalarını temel alan ve ruh sağlığı alanında çalışanların yanı sıra çocuk ile teması olan farklı disiplinlere hitabıyla zenginleşen bir eser. Bu hacimli çalışma Serap Serbest Saygılı tarafından, psikanalitik düşüncenin hassasiyetleri gözetilerek titizlikle çevrilmiş, incelikli ve aynı zamanda yalın bir dille Türkçeye kazandırılmıştır.

Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Başarı Ödülünün ise Gezi’yi Psikanalizle Düşünmek kitabına verilmesine karar verilmiştir. İstanbul Psikanaliz Derneği bünyesinde bir araya gelen "Gezi ve Psikanaliz Çalışma Grubu" hem surecin psikanaliz üzerine etkisini, hem de psikanalitik bilgi aracılığıyla surecin kendisini anlamak üzerine uzun tartışmalar yürüttü ve 21 Haziran 2014’de “Geziyi Psikanalizle Düşünmek” etkinliği gerçekleştirildi. Grubun kollektif tartışmalarının bir ürünü olan bu etkinlikte yer alan konuşmalar "Geziyi Psikanalizle Düşünmek" adlı kitapta bir araya getirildi.

Levent Kayaalp, Evrem Tilki, Ebru Sorgun, Harika Yücel Engindeniz, İlker Özyıldırım, İshak Saygılı ve Bülent Küçük tarafından kaleme alınan yazılar, psikanalitik bilginin toplumsal olayları anlamak ve anlamlandırmak için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hakkıyla ortaya koymakta, bu heyecan verici süreci psikanalitik kuram açısından yaratıcı bir biçimde ele almaktadırlar. Ayrıca ülke olarak içinden geçmekte olduğumuz her gün büyüyen şiddet sarmalında, düşünce ve sözün değerini, psikanalizin kendisinin de bir direniş noktası ve umut olarak konumlanabileceğini bir kez daha bizlere hatırlatmaktadırlar.

 

2015 

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin, Bessi Meshulam, Didem Aksüt Dönmez, Hatice Nihal Aslan, Nergis Aküzüm ve Pınar Kanlıkılıçer’den oluşan 2015 Ödül Komitesi Psikanaliz Yazıları Başarı Ödülü'ne, Doğu-Batı dergisinin 71. sayısında yayımlanan “Psikomitoloji: ‘Ara-Da-Lığın’ Bir Karmaşa Olarak İnşası” adlı makalesinden dolayı Mehmet Bilgin Saydam’ı layık bulmuştur. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Bilgin Saydam bu yapıtında mitlerin gelişimini ve ruhsallığın inşası üzerindeki önemini kapsamlı bir şekilde açıklıyor.

Makalesinde insan ne zaman gerçekleşir, hakiki olur sorusundan yola çıkarak ötekinin, gerçekliğin keşfinin, bağlanmanın, bağlantılandırmanın ve öykülendirmenin insanlık serüvenini nasıl yapılandırdığını öne sürüyor. Yazar makalesinde mitlerin ‘Ara-Da-Lık’ sorunu ile başa çıkmak için, birer ihtiyaç olduklarını ifade ediyor. Bu ihtiyacın  ‘Anlamlılık’ ihtiyacından ortaya çıktığını anlatırken bilinç, bilinçdışı, rüya, bağlanma, iç-dış gerçeklik gibi psikanaliz kuramının temel kavramlarından esinlendiği ve böylece mitoloji ile psikanaliz arasında anlamlı bir köprü kurduğu için Başarı Ödülüne layık görülmüştür.

 

2014 

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin, Zehra Karaburçak Ünsal, Ayşe Kurtul, Neslihan Zabcı, Ali Algın Köşkdere ve Feramerz Ayadi’den oluşan 2014 Ödül Komitesi, bu yıl biri çeviri, diğeri özgün yapıt alanında olmak üzere iki başarı ödülü vermeyi kararlaştırmıştır.

Bu karara göre Psikanaliz Yazıları Çeviri alanında Başarı Ödülüne Jacques Lacan’ın “Psikanalizin Dört Temel Kavramı, Seminer 11.Kitap” adlı yapıtının Türkçe çevirisi ile Nilüfer Erdem’i; Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Başarı Ödülüne “Ruhsallığın Merkezine Seyahat” adlı kitabıyla Türkay Demir’i layık bulmuştur.

PSİKE-İstanbul ve İPA üyesi psikanalist Nilüfer Erdem, ünlü Fransız psikanalisti Jacques Lacan’ın psikanalizin 4 temel kavramı olan bilinçdışı, tekrarlama, aktarım ve dürtü konusundaki düşüncelerini dinleyicilerine aktardığı seminer notlarını içeren kitabını başarıyla Türkçeye kazandırmıştır. İçerdiği psikanalitik görüşlerin yanı sıra psikanalizi felsefe ve epistemoloji ile buluşturması açısından da önem kazanan bu yapıtı Nilüfer Erdem son derecede titiz ve anlaşılır bir dille Türkiyeli okurla tanıştırmıştır. Kendisinin bu titiz çabası, psikanaliz metinlerinin Türkçeye çevrilmesinde cesaret verici olacak ve zorlu ama yararlı bu türden çalışmaların başarıyla gerçekleştirilmesine  katkıda bulunacaktır.

Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı olan Türkay Demir “Ruhsallığın Merkezine Seyahat” adlı kitabında ruhsallığın değişik öğe ve görünümlerini ele almış; keder, tutku, şüphe, öfke, aşk gibi duyguların yanı sıra bilinç ve bilinçdışı, ben ve öteki, rüya ve gerçek gibi kavram çiftlerini de bu yolculuğun uğrak noktaları olarak incelemiştir. Psikanalitik bakışın hakim olduğu yazılarında felsefi ve toplumbilimsel öğelere de rastlanılması, bunun da ötesinde, yazarın aktardıklarını sadece bir araştırma nesnesi olarak görmeyip, içine samimiyet ve cesaretle kendisini de katmış olması bu yapıtın özgünlüğünü ve derinliğini oluşturmaktadır. Türkay Demir bu kitabıyla psikanalitik yazıların üretilebilmesinde ve psikanalitik bakış açısının tanıtılıp yaygınlaştırılmasında psikanalize değerli bir katkıda bulunmuştur.

 

2013 

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin, Adile Uyar, Ayşegül Salgın, Ayten Dursun Sökücü, Ebru Sorgun ve Hande Köprülüler’den oluşan 2013 Ödül Komitesi, Psikanaliz Yazıları Başarı Ödülüne Alberto Eiguer’in “Evin Bilinçdışı” adlı yapıtının Türkçe çevirisi ile Perge Akgün’ü, Psikanaliz Yazıları Teşvik ödülüne “Kadının Şeytani Kimyası: “Üçüncü Sayfa” ve “Kıskanmak” Filmlerinde Kadın Tipolojileri” adlı makaleleri ile Ahmet Oktan ve Yavuz Küçükalkan’ı layık bulmuştur.

Perge Akgün, Uluslararası Aile ve Çift Terapileri Derneği’nin kurucularından, Paris Psikanaliz Kurumu üyesi psikanalist ve psikiyatr Alberto Eiguer’in psikanalitik aile terapileri konusundaki çalışmalarından yola çıkarak, ailelerdeki içsel ruhsal habitat ile dışsal maddi habitat arasındaki bağları ayrıntılı olarak ele aldığı “Evin Bilinçdışı” adlı kitabını başarıyla Türkçeye kazandırmıştır. Kendisinin bu titiz  çabası, psikanaliz metinlerinin Türkçeye çevrilmesinde cesaret verici olacak ve zorlu ama yararlı bu türden çalışmaların başarıyla gerçekleştirilmesine  katkıda bulunacaktır. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Y. Doç. Dr. olan Ahmet Oktan ve Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Arş. Gör. olan Yavuz Küçükalkan, “Kadının Şeytani Kimyası: “Üçüncü Sayfa” ve “Kıskanmak” Filmlerinde Kadın Tipolojileri” adlı makalelerinde, kadın ve şeytan arasında çeşitli kültürel bağlamlarda kurulan ilişkinin izlerinin sinemadaki görünümlerini, önemli bir referans alanı olarak gördükleri psikanalitik kuramın argümanlarını kullanarak tartışmışlardır. Yönetmenin, kadınları hem bedensel hem de ruhsal doyumsuzluklarıyla, tekinsiz varlıklar biçimindeki tasvirini neyin veya nelerin belirlediğini de psikanalitik açıdan yorumlayan yazarlar, farklı bir alanda, psikanalizden esinlenerek psikanalizi varettikleri için teşvik ödülüne layık görülmüşlerdir.

 

2012

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin, Zehra Karaburçak Ünsal, Burçin Alsancak, Behice Boran, Evrim Erten, Pınar Padar'dan oluşan 2012 ödül komitesi Psikanaliz Yazıları Başarı Ödülune "Türkiyede Psikanalizin Sosyal Temsilleri" adlı yapıtı ile Meltem Narter'i, Psikanaliz Yazıları Teşvik ödülune Murielle Gagnebin'in "Psikanalitik bir Estetik İçin" adlı yapıtının Turkçe çevirisi ile Simla Ongan'ı layık bulmuştur.

Bir sosyal psikolog olan Meltem Narter’in, titizlikle yürüttüğü 3 yıllık çalışmasının sonuçlarını aktardığı “Türkiye’de Psikanalizin Sosyal Temsilleri” adlı araştırma kitabı, psikanalizin toplumumuzdaki sosyal temsilleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Araştırmacı, çalışmasının sonuçlarından yola çıkarak psikanalitik bilginin kitle iletişim araçları, mizah yayınları ve toplumumuzun bireyleri tarafindan kullanılıp yorumlandığını ortaya koymaktadır. Söz konusu çalışma psikanalizin ülkemizde sağduyu bilgisinin içinde kendine sağlam bir yer edindiğini ve onunla harmanlanarak bir gündelik bilgi formu haline geldigini göstermektedir. Meltem Narter’in kitabı, psikanalizin toplumumuzda daha fazla tanınır ve konuşulur olmasını sağlaması yönünden başarı ödülune layık görülmüştür.

Simla Ongan, Nouvelle Sorbonne Üniversitesinde estetik profesörü ve Paris Psikanaliz Kurumu üyesi Murielle Gagnebin'in sanat ve psikanaliz alanlarında verdiği çok sayıda önemli yapıtlarından biri olan “Psikanalitik bir Estetik” için adlı kitabını Turkçeye başarıyla kazandırmıştır. Kendisinin bu çabası psikanaliz metinlerinin Türkçeye çevrilmesinde başkalarını da cesaretlendirecek ve bu türden zorlu ama bir o kadar da yararlı çalısmaların yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır. 

 

2011 

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin Suzi Mizrahi, İlker Özyıldırım, Serdar Yolcu, Nergis Güleç ve Talat Parman’dan oluşan 2011 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu, bu yıl Psikanaliz Yazıları Ödülleri'nin Coşkun Taştan ve Melis Tanık’a verilmesini kararlaştırmıştır.

Coşkun Taştan, Bağlam yayınlarınca basılan, iki ciltlik, “Türkiye’de Psikanaliz Hakkında En Eski Metinler” başlıklı kitabında, Türkiye’de psikanalize yer veren ilk yazıları 1917’den başlayarak derlemiş, günümüz alfabesine ve diline aktararak psikanaliz tarihimizin oluşturulmasına çok önemli bir katkıda bulunmuştur. Ödül komitemiz bu çok değerli çalışmasıyla ülkemiz psikanalizine sağladığı katkıdan dolayı ve psikanalizin katettiği yolu göstermesi açısından Coşkun Taştan’ı ödüle layık görmüştür.

Melis Tanık, Doğu-Batı Dergisinin 56. sayısında yer alan “Frida Kahlo: Aynadan Tuale Aktarılan Sessiz Çığlık” başlıklı yazısıyla, psikanalitik kuramın, sanat yapıtını ve sanatçının yaşamını anlamak ve değerlendirmek için nasıl kullanılabileceğinin güzel bir örneğini vermiştir. Ödül komitesi, Melis Tanık’ı, ülkemiz psikanaliz yazınına katkılarının sürmesini teşvik amacıyla ödüle layık görmüştür.   

 

2010

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin Suzi Mizrahi, İlker Özyıldırım, Göver Kazancıoğlu, Talat Parman ve Levent Kayaalp’ten oluşan 2010 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu özgün psikanalitik yazı dalında ödülün Psikanaliz Yazıları’nın 20. Sayısında yayınlanan “Şiddet ve Yaratıcılık” özgün yazısı nedeniyle Zehra Karaburçak Ünsal’a verilmesini kararlaştırmıştır.

Şiddet ve Yaratıcılık” başlıklı yazısında şiddeti yaratmanın itici gücü olarak değerlendiren Zehra Karaburçak Ünsal ergeni kendi kendini doğurmak işlevinden ötürü en büyük sanatçı olarak tanımlar. Mizah ile yaratı arasındaki ilişkiye ve oradan çift dilliliğe geçen Karaburçak-Ünsal bu zengin içerikli ve dikkat çekici yazısıyla ödüle hak kazanmıştır.  

Ödül Kurulu çeviri dalındaki ödülü ise Salman Akhtar’ın “Göç ve Kimlik” başlıklı kitabını dilimize kazandıran Müge Alkan, Serhat Uyanık ve Ali Algın Köşkdere’ye verilmesini kararlaştırmıştır. Alkan, Uyanık ve Köşkdere grup çalışmasının güzel bir örneği olan bu çevirilerinde Türkçe sözcük seçimlerinde gösterdikleri  tutarlılık ve çeviride özgün yapıta olabildiğince sadık kalmaları nedeniyle bu ödüle uygun görülmüşlerdir. 

 

2009

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin Adile Uyar, Ayça Gürdal Küey, Ayşegül Salgın, Ayşenur Bay Aytekin ve Vehbi Keser’den oluşan 2009 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu özgün psikanalitik yazı dalında ödülün Yansıtma dergisinin Kasım-Aralık 2008 tarihli 9-10. sayılarında yayınlanan "“Zihinsel Süreçler ve Piktografik Temsil: Varsanısal (Halusinatif) Doyumdan İlk Nesne Deneyimlerine”" başlıklı özgün yazısında, psikotik ruhsal işleyişi anlamamıza yaptığı katkıdan, psikoza özgü erken dönem zihinsel temsilleri Rorschach testleriyle örneklendirerek ve bu örnekleri psikotik bir bireyin oluşumu kuramlarıyla başarılı bir şekilde birleştirerek sunmasından dolayı Feramerz Ayadi’'ye verilmesini kararlaştırmıştır. 

 

2008

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin 2008 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu, bu yıl Psikanaliz Yazıları Ödüllerinin "Sanatta Psikanaliz" adlı yapıtı nedeniyle Prof. Dr. Neriman Samurçay'a verilmesini kararlaştırmıştır. 

 

2007

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin 2007 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu, bu yıl Psikanaliz Yazıları Ödüllerinin İnanç Atilgan’a verilmesini kararlaştırmıştır. 12. Psikanaliz Yazılarında yayınlanan “Tarihten Bir Yaprak: Bergasse 19, Freud ve Togan, İki Komşu, İki Kader, İki Hayat Görüşü” ve Cogito dergisi No:49’da yayınlanan “Freud’un Viyana’sı, Viyana’nın Freud’u ve Bir Türk” yazıları nedeniyle verilmiştir.

 

2006

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin 2006 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu, bu yıl Psikanaliz Yazıları Ödüllerinin Özge Erşen’e verilmesini kararlaştırmıştır. Ödül kendisine 12. Psikanaliz Yazılarında yayınlanan “Günümüz Psikopatolojilerine Günümüz Söylemi Bağlamında Lacancı Bir Bakış” başlıklı yazısı nedeniyle verilmiştir.

 

2005

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin 2005 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu, bu yıl Psikanaliz Yazıları Ödüllerinin Nilgün Tutal’a Julia Kristeva’nın “Pouvoir de l’horreur” adlı kitabını Türkçeye “Korkunun Güçleri” (Ayrıntı yay. 2004, İstanbul) olarak kazandırması sebebiyle verilmesine karar vermiştir.

 

2004

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin 2004 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu, bu yıl Psikanaliz Yazıları Ödüllerinin Nesrin Tura’ya verilmesine karar vermiştir. Kendisi bu ödüle Didier Anzieu’nün “L’auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse” adlı kitabını Türkçeye “Freud’un Oto-analizi ve Psikanalizin Keşfi” (Metis yay. 2003, İstanbul) olarak kazandırması sebebiyle layık görülmüştür.