Formasyon Nedir?

İstanbul Psikanaliz Derneği Uluslararası Psikanaliz Birliğinin (IPA) onayı ve desteği ile psikanalist olmak isteyen klinisyenlere formasyon vermektedir. Psikanaliz formasyonuna başlama koşulu olan bireysel analiz sürecinden geçmiş adayların, formasyon sorumluluğunu üstlenen derneğin formasyon komitesi üyeleriyle gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra başladıkları süreç, formatör analistlerle yaptıkları süpervizyonlar ve kuramsal seminerlerden oluşmaktadır. Bu süpervizyonların ve seminerlerin bir bölümü derneğin IPA üyesi olan üyeleri tarafından, diğer bir bölümü de yurtdışından davet edilen yine IPA üyesi formatör psikanalistler tarafından sürdürülmektedir.

İstanbul Psikanaliz Derneği kuruluşunda, ülkemiz psikanalizini bir yandan Freud’un başlattığı geleneğe dâhil etmeyi, yani uluslararası psikanaliz ailesinin bir parçası olmasını, bir yandan da özgün bir çizgisi olmasını, yani o aile içinde diğerlerinden ayırt edilebilen bir birey olarak tanınmasını hedeflemiştir. Bu hedefe giderek artan sayıda üyesi, çeşitlenen etkinlikleri, yayınlarıyla ve özellikle ülkemiz psikiyatrlarından ve psikologlarından gördüğü destekle ilerlemektedir.