İPD Uzaktan Analiz Kılavuzu (Ön Rapor)

Koşulların dayatması ile hızla geçiş yaptığımız uzaktan çalışmalarda, hepimizin analitik tutumunun ve formasyonumuz sırasında oluşturduğumuz analitik iç çerçevemizin bizlere sağlam bir zemin sunduğunu ve ana kılavuzumuz olduğunu düşünüyoruz. Yine de oldukça hassas tartışmalar içerebilecek bu süreçte, hepimize destek olabilecek bir kılavuz gerekliliği ortaya çıkmıştır. İPD Uzaktan Analiz Çalışma Grubu, içinde bulunulan süreçte uzaktan analiz çalışmasının yürütülmesinde gözetilecek hassasiyetleri tartışıp, analist ve adaylarımıza bir düşünme alanı sağlaması amacıyla ekteki kılavuzu hazırlamıştır ve geçtiğimiz günlerde aşama aşama hazırladığı üç belgeyi dernek kurul ve üyeleri ile paylaşmıştır, bu belgeleri aşağıda toplu olarak yayınlıyoruz:

Uzaktan Analiz (Ön Rapor): Giriş
Uzaktan Analiz: Temel İlkeler ve Teknik
Uzaktan Analiz: Kuramsal Değerlendirme
 
Bütün bu değişkenleri ve katmanları, kuramsal ve klinik olarak, henüz sürecin içinden geçerken tümüyle kapsamak kuşkusuz olanaklı değildir. Dolayısıyla, kılavuzda iletilen değerlendirme ve tespitleri tamamlanmış kabul etmek yerine; ilgili çalışma grubunun, sınırlı bir zaman ve deneyim içinde birlikte yürüttüğü düşünme sürecinin bir ilk raporu olarak değerlendirmek yerinde olacaktır. Bu çalışmanın daha derinleşmiş ve ayrıntılandırılmış yayınların üretimine bir zemin hazırlayacağını umut ediyoruz.
 
İPD Uzaktan Analiz Çalışma Grubu

pdf IPD Uzaktan Analiz Kılavuzu
pdf IPD Uzaktan Analiz Kılavuzu