Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 03.06.2006

1. Antonino Ferro - Bioncu Düşüncenin Klinik Sonuçları

İstanbul Psikanaliz Derneği, İtalyan Kültür Merkezinin katkılarıyla düzenlediği bu etkinlikte İtalyan Psikanaliz Kurumu (Società Psicoanalitica Italiana) üyesi Antonino Ferro’yu ağırlıyor. Antonino Ferro’nun kuramı, edebi ve felsefi bir geleneğe sahip Avrupa analitik düşüncesinden doğar. Gerek yetişkinlerle, gerek çocuklarla sürdürdüğü analitik çalışmada üç kuramsal modelden yararlanır. Freudcu model öznenin yaşamış ve bastırmış olduğu olguların aktarımı üzerinde odaklanırken, Kleinci model içsel gerçekliğin yansıtılmasına ilişkindir. Ferro’nun özellikle geliştirdiği Bioncu bakış açısında ise, analitik ilişki ve analitik çiftin çalışması ön plana çıkar. Burada önemli olan analistin ruhsallığının, olguların belirlenmesine bizzat katkıda bulunmasıdır. Analist yalnız varlığıyla değil, aynı zamanda savunma düzenekleri ve kendine özgü yansıtmalı özdeşleşmelerle de bu olguları etkiler. Bu bağlamda analitik karşılaşma iki bilinçdışı ve iki çocuksu arasında yer alır. Çocukla olan analitik çalışmada, resim veya oyun deşifre edilmesi gereken metinlere karşılık gelmez. Bunlar analitik çiftin zihinsel işleyişinin bir ifadesidir ve birlikte dönüştürülecek olan içeriklerin hareket noktasıdır. Antonino Ferro’nun kitaplarından bazıları: Bi-Personal Field: Experiences in Child Analysis (1999); In the Analyst's Consulting Room (2002); Seeds Of Illness, Seeds Of Recovery: The Genesis Of Suffering And The Role Of Psychoanalysis (2005).

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

Bir Konuk Bir Kuram - 1


 

Antonino Ferro 

“Bioncu Düşüncenin Klinik Sonuçları”

 

3 Haziran 2006 

Taksim Square Hotel 

 

Program

 

Antonino Ferro “Bioncu Düşüncenin Klinik Sonuçları”

 Konferans üzerine tartışma Antonino Ferro, Elda Abrevaya, Talat Parman 

 Olgu Sunumları ve Tartışma I

Antonino Ferro, Elda Abrevaya, 

Olgu Sunumları ve Tartışma II

Antonino Ferro, Talat Parman