Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 18.09.2010

5. Paul Denis - Depresyon ve Nostalji

İstanbul Psikanaliz Derneğinin “Bir Konuk, Bir Kuram” etkinliğinin beşincisine davet ettiği Paris Psikanalitik Kurumu üyesi Paul Denis “Depresyon ve Nostalji” üzerine bir konferans verecek ve olgu tartışmalarına katılacaktır. Sevilen nesnenin yitimi karşısında benlik ne yapacaktır? Yasta benlik nesnenin ölmüş olduğunu açıklayarak ondan vazgeçer ve böylece kendisine yaşamda kalmak hediyesini sunmuş olur. Oysa depresif benlik nesnenin yaşadığını öne sürerek kendi yaşamından vazgeçer. Benlik ölümle vurulmuştur. Sigmund Freud’un “Yas ve Melankoli” metninde öne sürdüğü bu görüşlere Paul Denis, bir üçüncü seçeneğin varlığını ortaya koyarak katkıda bulunur. Bu çözüm, nesnenin benlikte canlı olarak tutulması böylece haz veren bir ruhsal işleyişe ve oto-erotik oyunlara kaynaklık etmesidir. M. Neyraut’nun çalışmalarından yola çıkan Denis bunu “Nostaljik Çözüm” olarak adlandırır. Nostalji yalnızca eski bir dönemi ve yitirilen bir kişiyi anmak demek değildir, aynı zamanda bir geriye dönüş arzusudur. Bir başka deyişle yas yitiği kabul ederken depresyon reddeder, nostalji ise onun çevresinden dolanır. Yas, depresyon ve nostalji ilişkisini klinik örneklerden de yaralanarak tartışacak olan Paul Denis’nin aynı zamanda gizil (latans) dönem konusunda önemli çalışmaları olan bir psikanalist olduğunu da anımsatmak gerekir. Etkinliğimizin öğleden sonra bölümünde meslektaşlarımız tarafından sunulacak ve onun da katılımı ile tartışılacak olan olgular bu döneme ait olacaktır.                

           

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

Bir Konuk, Bir Kuram - 5 

2010

 

Paul Denis

“Depresyon ve Nostalji”

 

18 Eylül 2010

Aynalı Geçit 

 

Program

Konferans:  Paul Denis

Konferans Üzerine Tartışma 

Paul Denis, Talat Parman

Olgu sunumu: Alper Şahin 

Tartışanlar: Paul Denis, Levent Kayaalp

Olgu sunumu: Gözde Luş

Tartışanlar: Paul Denis, Elda Abrevaya