Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 20.06.2015

10. Fethi Benslama - Günümüzde İslam’da Özne Sorunu

Bu yıl onucusunu düzenlediğimiz "Bir Konuk, Bir Kuram" etkinliğinde bu kez günümüz politik sorunlarını psikanalizden yola çıkarak yorumlayan bir psikanalisti ağırlayacağız. Tunus asıllı Fransız psikanalist Fethi Benslama, Paris Diderot Üniversitesi Psikanalitik İncelemeler Formasyon ve Araştırma Birimi (UFR d’Etudes psychanalytiques) ve Paris Uygarlıklar Enstitüsünün (Institut des Humanités da Paris) müdürüdür. Fethi Benslama göçmenlik, sürgünlük, ergenlik ve din konularıyla ilgilenmekte ve özellikle günümüzde giderek ağırlık kazanan köktenci eğilimler üzerinde çalışmaktadır. 1990-2003 yılları arasında yayınlanan kültürler ve disiplinler arası “Cahiers Intersignes” dergisini yönetmiştir. Benslama’nın Salman Rushdie’yi savunan Allak Bullak Eden Kurgu (Une Fiction Troublante-1989) ve Tunus Halkının Demokratik Başkaldırısını Destekleyen Aniden Devrim! Tunus’tan Arap Dünyasına (Soudain la Révolution! De la Tunisie au Monde Arabe-2011) kitapları hayli ilgi görmüştür. Ancak onun en önemli yapıtı 2002’de yayınladığı ve Türkçeye İslam’ın Psikanalizi (İletişim yay. 2005) başlığıyla çevrilen “Psychanalyse à l’épreuve de l’Islam”dır. Fethi Benslama bu konferansında son kitabının da (İslam’da Öznellikler Savaşı La Guerre des Subjectivités en Islam-2014) konusu olan İslam ülkelerindeki güncel krizi, psikanalitik yaklaşımla ele aldığı ve “Öznellikler Savaşı” olarak adlandırdığı bir kuramsal çerçevede tartışacaktır. 

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

Bir Konuk, Bir Kuram - 10

2015

 

Fethi Benslama 

“Günümüzde İslam’da Özne Sorunu”

 

20 Haziran 2015

Aynalı Geçit

 

Program

Konferans: Fethi Benslama

Günümüzde İslam’da Özne Sorunu 

Konferans Üzerine Tartışma 

Fethi Benslama Talat Parman 

Olgu Sunumu ve Tartışma 

Olgu Sunumu: Perge Akgün 

Tartışanlar: Fethi Benslama, Elda Abrevaya