Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 17.06.2017

12. Jan Abram - "Hayatta Kalma Nesnesi"

On ikincisini düzenlediğimiz "Bir Konuk Bir Kuram"ın bu yılki konuğu Britanya Psikanaliz Kurumu üyesi, formatör ve süpervizyon analisti Jan Abram. Psikanaliz dünyasında Winnicott üzerine çalışmalarıyla tanınan Abram, The Surviving Object: An Object Relations Theory of Aggression (Hayatta Kalma Nesnesi: Saldırganlığın Nesne İlişkileri Kuramı) başlığı altında kendi düşüncesinin temelindeki bazı ilkesel, kuramsal önermelerini aktaracak ve Winnicott’un son çalışmalarından biri olan The Use of an Object and Relating Through Identifications (1968) (Nesnenin Kullanımı ve Özdeşimlerle İlişkisi) başlıklı metnindeki temel savlarına ilişkin yorumlarını paylaşacaktır. 

Etkinliğin ikinci oturumunda, The Paternal Integrate And Its Role in The Analysing Situation (Babasal Bütünleyen ve Analiz Sürecindeki Rolü) başlıklı konferansı ise yeni doğanın ruhsal dünyasında babanın en ilkel biçimlerinden oluşan “babasal bütünleyen” kavramına giriş niteliğinde olacaktır. Bu kavram, Winnicott’un son dönemlerinde önerdiği, “babanın ruhsal hayatın başından beri bir bütün nesne olduğu” önermesini yorumlamakta ve geliştirmektedir. Winnicott’ın “ortada bebek diye bir şey yoktur” önermesini takiben, André Green “ortada anne ve bebek diye bir şey yoktur” önermesinde bulunmuş ve annenin zihnindeki “nesnenin ötekisi” kavramını öne sürmüştür. Abram da bu konferansında, benlikteki “öteki”ni fiilen “babasal” olarak tartışıp, analistin zihnindeki üçüncü ile ilişkilendirecek, ayrıca analiz sürecinde babasal bütünleşmenin rolünü klinik bir örnekle ele alacaktır. Etkinlik, Pınar Kanlıkılıçer’in olgu sunumu ve olgunun Jan Abram tarafından tartışılmasıyla sonlanacaktır.

Jan Abram,  Londra'da kendi ofisinde çalışmaktadır. London University College Psikanaliz Birimi'nde ve Tavistock Kliniği'nde misafir öğretim üyesidir. IPA'nın inter-analitik grup çalışması yoluyla psikanalizin özgünlüğü çalışma birimi (I.P.A. Working Party, The Specificity of Psychoanalysis Through Inter-Analytic Group Work) başkanıdır. "The Language of Winnicott" (ilk baskısı 1996; ikinci baskısı 2007) isimli yapıtın yazarı ve ayrıca Routledge Yanyınevi'nden çıkan "Donald Winnicott Today" adlı kitabın editörüdür. Yayına hazırlanan kitapları ise: The clinical paradigms of Melanie Klein and Donald Winnicott: Comparisons and Dialogues With R.D.Hinshelwood; The Surviving Object: Psychoanalytic Clinical Essays On Psychic Survival.

 

İstanbul Psikanaliz Derneği 

Bir Konuk Bir Kuram-12

2017

 

Jan Abram 

"Hayatta Kalma Nesnesi"

 

17 Haziran 2017 Cumartesi

 Aynalı Geçit

 

Program 

9.00-9.30: Kayıt

 

9.30-11.00: İlk Oturum

Konferans: Jan Abram ‘Hayatta Kalma Nesnesi'

Moderatör: Ayşe Kurtul

 

11.00-11.30: Kahve arası

 

11.30-13.00: İkinci oturum

Konferans: Jan Abram ‘Babasal Bütünleyen’

Moderatör: Alper Şahin

 

13.00-14.30: Yemek arası

 

14.30-16.00: Olgu Sunumu ve Tartışma

Olgu sunumu: Pınar Kanlıkılıçer

Tartışmacı: Jan Abram

Moderatör: Nergis Aküzüm

 

 

Etkinlik Yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı 2. Kat Galatasaray İstanbul

Etkinlik Dili: İngilizcedir ve Türkçeye ardıl çeviri yapılacaktır.

Kayıt ücreti:  180 TL, İPD Formasyonda aday 150 TL, IPA Formasyonda aday 160 TL,

Önceden kayıt yapılmayacaktır. Kayıtlar etkinlik günü kapıda alınacaktır.

 

Bilgi için :  İstanbul Psikanaliz Derneği     tel/faks: 0212.247 75 05

e-mail: [email protected]   web sayfası: www.istanbulpsikanalizdernegi.com