Image Name

Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 27.05.2023
  • Saat : 09:00
  • Bitiş : 17:00
Kayıt Ol

17. Kültür, Zihin ve Gerileme

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ (ULUSLARARASI PSİKANALİZ BİRLİĞİ) 

2023 YILI ETKİNLİKLERİ

BİR KONUK, BİR KURAM- 17

 

DAVID BELL

Kültür, Zihin ve Gerileme

 

27 MAYIS 2023, Cumartesi

 

PROGRAM

 

9:45 - 10:00  Açılış

10:00 - 11:30 İlk Oturum

Konferans: David Bell

Önce Zarar Verme

Moderatör: Hande Kılınç Kunt

 

11:30 - 12:00  Ara

 

12:00 -13:30  İkinci oturum

Konferans üzerine tartışma:

David Bell, Levent Kayaalp, Şafak Patavi

Moderatör: Pınar Padar

 

13:30 - 15:00  Öğle yemeği

 

15:00 - 16:30  Üçüncü Oturum: Olgu Sunumu ve Tartışma

(Klinik çalışma sadece ruh sağlığı çalışanlarına açıktır)

Olgu sunumu: Aykut Bora

Tartışmacı: David Bell

Moderatör: Harika Yücel Engindeniz

 

www.istanbulpsikanalizdernegi.com

Etkinlik yeri : Meşrûtiyet Cad. Avrupa Pasajı Aynalı Geçit No:8 Galatasaray / Beyoğlu

Etkinlik Dili: Türkçe, konuğun metni ve tartışma çevrilecektir.

Kayıt ve sorular için: e-mail: [email protected]

Kayıt Ücreti: 700 TL, İPD üyesi: 600 TL

IPSO İPD ve IPSO PSİKE İstanbul üyesi: 500 TL

Öğrenci: 500 TL (Öğrenci Kimlik Belgesi İbrazı Gerekmektedir)


ISTANBUL PSYCHOANALYTICAL ASSOCIATON

(IPA)

 

2023

One Guest, One Theory- 17

 

DAVID BELL

Culture, Mind and Regression

 

27 MAY 2023, Saturday

 

PROGRAMME

 

9:45 - 10:00  Opening

 

10:00 - 11:30 First Session

Conference: David Bell

“First Do Not Harm”

Moderator: Hande Kılınç Kunt

 

11:30 - 12:00  Break

 

12:00 - 13:30  Second Session

Discussion on Conference:

David Bell, Levent Kayaalp, Şafak Patavi

Moderator: Pınar Padar

 

13:30 - 15:00  Lunch Break

 

15:00 - 16:30  Third Session: Case Presentation and Discussion

(Only for mental health proffessionals)

Case Presentation: Aykut Bora

Discussant: David Bell

Moderator: Harika Yücel Engindeniz

 

www.istanbulpsikanalizdernegi.com

Venue : Meşrûtiyet Cad. Avrupa Pasajı Aynalı Geçit No:8 Galatasaray / Beyoğlu

Registration: ipdetkinlik@yahoo.com

Registration Fee: 700 TL, IPD member: 600 TL

Member of IPSO IPD and IPSO PSİKE Istanbul: 500 TL

Student: 500 TL (Student ID Card must be presented)