Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 21.06.2008

3. Thierry Bokanowski - Negatif Aktarımlar ve Aktarımda Nefret

İstanbul Psikanaliz Derneğinin “Bir konuk, Bir Kuram” etkinliklerinden üçüncüsüne davet ettiği Paris Psikanaliz Kurumu üyesi olan Thierry Bokanowski, günümüzde Ferenzci’nin düşüncesinin en iyi yorumcularındandır. Bu doğrultuda travmatik sorunsallar ve travma bağlamında olumsuzluğun nitelendirdiği aktarım sorunları üzerinde çalışmaktadır. “Olumsuz Aktarım” sorununa yaklaşabilmek için, Freud’un bu temel kavramı nasıl tanımladığına yakından bakabiliriz. 1912’de yayımladığı “Aktarımın Dinamiği” adlı metninde, Freud ilk kez olumsuz aktarım fikrine gönderme yapar. Olumlu aktarım bir yandan bilinçli hale gelebilen sevecenlik ve şefkat gibi duygulara karşılık gelirken, uzantıları bilinçdışına kadar giden erotik bir yönü de içerir. Saldırgan veya nefrete ilişkin duygulardan oluşan olumsuz aktarım ise, olumlu aktarımın erotik yönünde olduğu gibi, direncin hizmetindedir. Analist sevecenlik ve şefkat duygularına yaslanarak, direnci bertaraf etmeye çalışır. Freud’un olumsuz aktarıma ilişkin bu görüşleri, 1920’de yazdığı “Haz İlkesinin Ötesinde” adlı metninden itibaren kesin bir dönüşüme uğrar. Bazı olumsuz aktarım biçimlerini yıkıcılıkla, ölüm dürtüsüyle eklemler. Böylelikle olumsuzluğa kenetlenen aktarım biçimleri; “olumsuz terapötik tepki ” (mazoşizm, bilinçdışı suçluluk duygusu) aracılığıyla, ya da durağanlaştıran olumsuz bir aktarım ilişkisiyle (bitmeyen analizlerde) ortaya çıkarlar.

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

Bir Konuk, Bir Kuram - 3

2008

 

Thierry Bokanowski 

"Negatif Aktarımlar ve Aktarımda Nefret"

 

21  Haziran 2008 

İstanbul Fransız Kültür Merkezi

 

Program

 

Konferans: Thierry Bokanowski

Konferans Üzerine Tartışma 

Elda Abrevaya

Olgu Sunumu: Ayşe Kurtul

Tartışmacı: Thierry Bokanowski