Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 02.11.2019

14. Anna Ferruta - Öteki İçin Bir Yer

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ (ULUSLARARASI PSİKANALİZ BİRLİĞİ)

2019 YILI ETKİNLİKLERİ

BİR KONUK, BİR KURAM- 14

ANNA FERRUTA “ÖTEKİ İÇİN BİR YER”

 Bu yıl on dördüncüsünü düzenlediğimiz "Bir Konuk Bir Kuram" etkinliğinde ağırlayacağımız Anna Ferruta, klasik edebiyat bölümünden mezun olduktan sonra, klinik psikoloji alanında uzmanlaşmıştır. İtalyan Psikanaliz Derneği'nin (SPI) eğitim ve süpervizyon analistidir; SPI'nin Ulusal Bilimsel Sekreteri ve eğitim direktörüdür; psikanalitik kültür dergisi Psiche‘nin yardımcı direktörü ve Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin Avrupa Yayın Kurulu Üyesi olup, şu anda derginin ‘İzleme ve Danışma Kurulu’nda yer almaktadır. Ayrıca, psikiyatri ve nöroloji enstitülerinde hem klinik vakalar hem tedavi ekibi için danışmanlık yapmış, süpervizyon vermiştir. “Mit ve Gerçeklik”( Myth & Reality: Association for Therapeutic Centres and Residences) isimli  terapötik merkezlerin ve evlerin kurucu üyesidir. Birçok kitap ve uluslararası dergide geçişlilik, cinsellik, kimlik ve değişim, narsisizm hakkında makaleleri yayınlanmıştır.

Kendisi bir çok kitabın da editörüdür. Özellikle, nörogenetik bozukluk tanılarında bütünleyici yaklaşıma dair yayınladığı kitap (La Diagnosi Genetica: Un Dialogo Per la Cura. S. Astori, A. Ferruta, C. Mariotti. Mian, Franco Angeli, 2015) önemlidir; bu kitapta “Diagnosis As Therapy” başlıklı bölümü yazmıştır. Winnicott’un Toplu Eserleri’nin (The Collective Works D.W. Winnicott , 12 Vol, Oxford University Press, 2017) giriş bölümünü yazmıştır. Bu giriş bölümü “Winnicott Üzerine On İki Deneme” (Twelve Essays on Winnicott, A.T. Kabesh, Oxford  University Press, 2019) isimli kitapta da yayınlanmıştır. “Reading Italian Psychoanalysis” isimli kitaba (Ed: F. Borgogno, A. Luchetti, L. Marino Coe, London/New York, Routledge, 2016) “Theme and Developments of Psychoanalytic Thought In Italy” başlıklı bir bölüm ile katkıda bulunmuştur.

Milano’da, özel ofisinde psikanalist olarak çalışan Ferruta, özellikle narsistik ve sınır (borderline) bozukluklarla ilgilenmektedir.

 2 Kasım 2019, Cumartesi

ETKİNLİK PROGRAMI

9.00-9.30: Kayıt

9.30-11.00: İlk Oturum

Konferans: Anna Ferruta

Analitik Çerçeve ve Öteki İçin Bir Yer

Moderatör: Ferhan Özenen

11.00-11.30: Kahve arası

11.30-13.00: İkinci oturum

Konferans: Anna Ferruta

Normal ve Patolojik Narsisizm Arasında Süreklilik veya Süreksizlik: 

Salınımlı Ruhsal Biçimlenimler

Moderatör: Pınar Padar

13.00-14.30: Yemek arası

14.30-16.00: Olgu Sunumu ve Tartışma

Olgu sunumu: Nergis Aküzüm

Tartışmacı: Anna Ferruta

Moderatör: Alper Şahin

 Etkinlik Yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı 2. Kat, Galatasaray- İstanbul

  Etkinlik Dili: Türkçe ve İngilizce olup, ardıl çeviri yapılacaktır.

  Kayıt Ücreti:  230 TL, İPD Formasyonda  Aday: 200 TL, IPA Formasyonda         Aday: 210 TL, Öğrenci-Asistan: 170 TL

Önceden kayıt yapılmayacaktır. Kayıtlar etkinlik günü kapıda alınacaktır.

 İstanbul Psikanaliz Derneği    

tel: +90 0212 266 32 11

 e-mail: [email protected]         

www.istanbulpsikanalizdernegi.com