Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 21.09.2013

8. Laurence Kahn - Psikanalitik Dinleme: Aktarımla Biçim Bozulmasının Görüntüleri

İstanbul Psikanaliz Derneği, “Bir Konuk, Bir Kuram” etkinliğinin sekizincisinde Fransız psikanalizinin önemli adlarından birini ağırlıyor. Laurence Kahn, Yunan tarihi üzerine yaptığı yüksek eğitimini Fransa’nın en önemli Sosyal Bilimler Okullarından olan EHESS‘de Prof. J-P Vernant’ın yönetiminde “Hermes Geçiyor veya İletişimin Anlaşılmazlığı” başlıklı doktora teziyle tamamladıktan sonra, önce klinik psikolojiye (Paris VII Üniversitesi DESS diploması) ve daha sonra psikanalize (Fransa Psikanaliz Derneği’nde (APF) psikanalitik formasyon) yönelmiştir. Kahn yirmi yıldan uzun bir süre G.Diatkine, J.C. Arfilloux ve A.Fréjaville gibi önemli klinisyenlerle birlikte Paris’teki birçok “Tıbbi Psikoloji Merkezi” nde (CMP) çalışmıştır. 2008-2010 yılları arasında Fransa Psikanaliz Derneği’nin başkanlığını yapmış olan Laurence Kahn, halen aynı dernekte formatör analisttir. Laurence Kahn’ın, “Ruhun Küçük Evi” (La petite maison de l’âme, Gallimard, 1993), “Sigmund Freud (1897-1904)” PUF, 2000, “Kurgu ve Freud’cu Hakikatler” (Fiction et vérité freudiennes Balland, 2004), “Çocukluk Tedavileri” (Cures d’enfance, Gallimard, 2004), “Kaderi Konuşturmak” (Faire parler le destin, Klincksieck, 2005) ve “Analistin Dinlemesi” (L’écoute de l’analyste, PUF, 2012) başlıklı kitapları ve birçok psikanalitik dergide yayınlanmış yazıları vardır. Kahn “Aktarımla Biçim Bozulmasının (Déformation) Görüntüleri” başlıklı konferansında aktarımın analizanın sunduğu ruhsal materyalde ortaya çıkardığı biçim değişmelerini ele alacaktır. Freud’un hem düş uğraşının bir biçim değiştirmeye neden olduğunu, hem de aktarım nevrozunun bir yeniden güncelleme olduğunu vurgulamasından yola çıkarak analitik dinlemede bu değişimlerin nasıl duyulması ve değerlendirmesi gerektiği üzerinde duracaktır.       

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

Bir Konuk, Bir Kuram - 8

2013

 

Laurence Kahn

“Psikanalitik Dinleme: Aktarımla Biçim Bozulmasının Görüntüleri”

 

21 Eylül 2013 

Aynalı Geçit 

 

Program

Konferans: Laurence Kahn

Aktarımla Biçim Bozulmasının Görüntüleri

Konferans Üzerine Tartışma

Laurence Kahn, Talat Parman 

Olgu Sunumu ve Tartışma

Olgu Sunan: Funda Akkapulu

Tartışanlar: Laurence Kahn, Elda Abrevaya