Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 18.06.2016

11. René Roussillon - Simgeleştirme: Narsisistik Sorunsallarda Çelişki ve Dönüşlülük Arasında

Bu yıl onbirincisini düzenlediğimiz "Bir Konuk, Bir Kuram" etkinliğinde ruhsallığın en önemli unsurlarından olan simgeleştirme üzerinde duracağız. Konuğumuz Lyon 2-Lumiere Üniversitesi klinik psikoloji ve psikopatoloji emekli profesörü olan René Roussillon Paris Psikanaliz Kurumu üyesi ve formatör analistidir. Ayrıca bu derneğe bağlı Lyon Enstitüsünün yöneticilerindendir ve 1992'de “Psikanalizde Sınır Durumlar ve Çelişkiler” kitabıyla Fransa’nın önemli psikanaliz yazını ödülü “Maurice Bouvet ödülünü”  almıştır. Roussillon’a göre kimliksel-narsisistik sorunlarda dönüşlülük kusuru belirgindir; bu özneler kendilerini hissetmezler veya kötü hissederler, kendilerini göremezler veya iyi görmezler ve bu geçmişlerinde karşılaştıkları anne-babasal ve ailesel çevrenin “narsisistik ayna” işlevindeki bir güçlükle ilgilidir. Böylece hissetmedikleri veya görmediklerini hissettirmeye ve göstermeye başlarlar ve klinisyen onların “olumsuzlarının aynası” olmaya davet edilir. Bu da bir çelişkili (paradoxale) aktarıma neden olur ki klinisyen kendinde görmediği ve işitmediğini hissetmek, görmek, işitmek ve hastasına yansıtmak durumunda kalır. Dönüşlülük kusurunun söz konusu öznenin simgeleştirme yetilerini etkileyen bir dizi sonucu olur. Simgeleştirme, tasarımın basit bir tasarım olarak algılanmasını ve simgenin bir dönüşlü tasarım olmasını gerektirir. René Roussilon konferansında önce narsisizm patolojilerinin melankolik çekirdeğinden ve narsisistik nesneyle karşılaşmadaki birincil hayal kırıklıklarından yola çıkacak ve sonra bunun sonuçlarının aktarım ve simgleştirme uğraşına ve tedavi sırasındaki öznel katılıma olan etkisini ele almaya çalışacaktır.

 

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

Bir Konuk, Bir Kuram - 11

2016

 

René Roussillon

"Simgeleştirme: Narsisistik Sorunsallarda Çelişki ve Dönüşlülük Arasında" 

 

18 Haziran 2016

Aynalı Geçit

 

Program

Konferans: René Roussillon

Simgeleştirme: Narsisistik Sorunsallarda Çelişki ve Dönüşlülük Arasında 

 Konferans Üzerine Tartışma

René Roussillon Talat Parman

Olgu Sunumu ve Tartışma

Olgu Sunumu: Serpil Doğan Barış

Tartışanlar: René Roussillon, Zehra Karaburçak Ünsal