Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 18.02.2005

2. Anne Babasıyla İlişkisinde Çocuğun Bedeni

Ruhsal gelişimin başlangıcında, bebeğin annesi ve babasıyla olan iletişimi bedeni ve duygulanımlardan geçer. Bu bağlamda çocuğun dili duygulanımsaldır. Diğer yandan, patolojik alana girersek, bebeğin yeme, uyuma, dışkılama gibi temel beden işlevlerine ilişkin bozukluklar (astım, alerji, uykusuzluk, yemek reddi ve anoreksi), anneyle olan ilişkisindeki sorunlara karşılık gelir. Bu bağlamda, her semptom gibi, bedensel düzeydeki bu bozukluklar hem bir dengeyi (homeostasis) sağlamaya yararlar, hem de anneye yönelik bir çağrıya karşılık gelirler. Pediatrların sıklıkla karşılaştığı çocukluk dönemi psikosomatik sorunlarının anlaşılmasında ve tedavisinde çocuk psikanalizinin katkısı yadsınamaz.

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

 2. Çocuk Psikanalizi Günleri 

 

"Anne Babasıyla İlişkisinde Çocuğun Bedeni"

 

18-19 Şubat 2005

Dedeman Otel, İstanbul

 

Program

 

"Psikosomatik Kuramları ve Çocuk"

Talat Parman 

 

"Anne-Çocuk İlişkisinde Kendini-Sakinleştirme Süreçleri"

Tevfika Tunaboylu-İkiz 

 

"Yaşamın Başlangıcında Beden ve Dil" 

Elda Abrevaya 

 

"Düşüncenin Bedensel Kökenleri"

Levent Kayaalp 

 

"Anne-Baba-Çocuk Üçgeninde Bedensel Belirtiler"

Rosine Debray

 

Konferans Üzerine Tartışma

Elda Abrevaya, Levent Kayaalp

 

Olgu Sunumları ve Tartışma I 

Rosine Debray, Elda Abrevaya, Levent Kayaalp

 

Olgu Sunumları ve Tartışma II

Rosine Debray, Elda Abrevaya, Levent Kayaalp