Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 01.04.2011

8. Bebeklikten Erişkinliğe; Donald W. Winnicott'un Kuramı

Bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz Çocuk Psikanalizi Günleri’nde Donald W. Winnicott’un kuramındaki bazı kilit kavramları ele alacağız. Winnicott kuşkusuz XX. yüzyılın en yaratıcı ve parlak psikanalistlerinden biridir ve yaklaşımıyla, kuramıyla psikanalitik tekniğe damgasını vurmuştur. İlk kez analitik çerçevenin kuramını geliştirirken, analistin tekniğini annenin verdiği bakım modeline, dolayısıyla “tutma” (holding) kavramına dayandırmıştır. Winnicott 1960 yılında yazdığı “Anne-baba bebek İlişkisinin Kuramı” adlı metninde, “tutma” kavramını şöyle tanımlar:  Başlangıçta çocuğun henüz anneden kendiliğini (self) ayrıştıramadığı bir evrede, anneye ve onun verdiği bakıma olan gereksinimi mutlaktır. Analitik bağlamda da analistin hastasını zihinsel olarak “tutması”, duygulanımsal olarak orada onun için olabilmesi bu modelin temelinde yatar. Diğer yandan, “tutma” kavramı bu etkinlikte sunulacak kuramsal ve klinik çalışmaların da ortak paydasını oluşturacaktır. Annenin bakım modeline dayanan bir tekniğin şekillendirdiği çerçeve sayesinde, Winnicott terapötik deneyimi geçiş alanında konumlar ve oyunla bağlantılandırır. Analitik çerçeveye olan bu yaklaşımıyla,  yeni bir düşünsel kategori oluşturur, bu da paradoks içeren düşünce tarzıdır. Anne babalar bebeğin veya küçük çocuğun kullandığı geçiş nesnesinin işlevini sorgulamazlar. Benzer bir şekilde analist de hastanın seansa getirdiği içerikleri; bunların geçmişte yaşadıklarının doğrultusunda “bulunmuş” olduklarına veya ilk kez “yaratılmış” olduklarına dair bir sorgulamaya başvurmaz. Diğer yandan, olgunun iç dünyada mı, yoksa dış gerçeklikte mi konumlandığına dair bir yargıda bulunmaz çünkü olgu her ikisinin sınırında yer alır. Bu anlamda Winnicott “sınırların” analistidir. Etkinlikte yer alacak olan konuk konuşmacımız Philippe Jaeger, Paris Psikanaliz Kurumu üyesidir ve Winnicott üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

8. Çocuk Psikanalizi Günleri

 

“Bebeklikten Erişkinliğe; Donald W. Winnicott'un Kuramı"

 

1 - 2 Nisan 2011

Aynalı Geçit

 

Program 

 

“Winnicott’da Gerileme”

Elda Abrevaya

 

“Pediatriden Psikanalize. İnsan Doğasından Psikanalitik Keşiflere”

Dilek Özer

  

“Bütünleşme/Bütünleşmeme”

Levent Kayaalp

 

“Winnicott'ta Şiddet ve Suçluluk”

Zehra Karaburçak Ünsal

  

“Winnicott'ta Ruh, Zihin ve Beden”

Saltuk Dönmez

 

“Winnicott'un Kuramında Ergenlik”

 Talat Parman

  

“Ergenlikte Tutmaya ve Yoruma İlişkin Sorunlar”

Philippe Jaeger

 

Konferans Üzerine Tartışma

Philippe Jaeger, Elda Abrevaya

 

Bir Çocuk Olgusu Sunumu ve Tartışma

Nergis Güleç, Philippe Jaeger, Elda Abrevaya