Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 20.03.2015

12. Çocuk Psikanalizinde Yorum

Bu yıl on ikincisini düzenleyeceğimiz Çocuk Psikanalizi Günlerinde,  “Çocuk Psikanalizinde Yorum” konusunu tartışacağız. Konuğumuz Athanasios Alexandridis Fransa Psikanaliz Derneği ve Yunanistan Psikanaliz Derneği üyesidir ve formatör analisttir. Çocuklarla, yetişkinlerle ve psikosomatik hastalarla çalışmaktadır. Alexandridis, yetişkin ve çocuk psikanalizindeki farklı kuramların kesişmesinden doğan alanın, çocuklarla gerçekleştirilen psikoterapi ve analitik çalışmada ne denli verimli olduğunu hatırlatır ve bu alanı besleyen farklı kaynakları belirtir. Çocuk psikanalizinde Melanie Klein ile Anna Freud’un kuramsal yaklaşımlarından oluşan iki ana ekolün yanı sıra, üçüncü ve büyük bir ekol da Winnicott’unkidir. Onun görüşleri bir yandan bebeklerle sürdürülen terapilere katkıda bulunurken, öte yandan psikosomatik ve psikotik çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda söz konusu olan travma kuramını zenginleştirmiştir.  Ayrıca özellikle yetişkin psikotik ve narsisistik hastalarla gerçekleştirilen analitik çalışmalar, ruhsallıkta arkaik olana dair yeni kuramlar geliştirilmesine yol açmıştır. Ancak çocuk terapistleri farklı kavramlara baş vururken, bunları belirli bir kuramın parçası olarak kullanmazlar, yani belirli bir kurama ait olamayan kavramlardan yola çıkarak bir “kuram dışı kavramlar ağı” oluşturmaya çalışırlar. Alexandridis, tartışacağı iki klinik olgu aracılığıyla, neredeyse tüm çocuk terapistlerinin başvurduğu ve kuram dışı bir statüye sahip olan bu kavramlar ağının, ne ölçüde terapistin oynama kapasitesini ve yaratıcılığını desteklediğini göstermeye çalışacaktır. 

 

 

 İstanbul Psikanaliz Derneği

 12. Çocuk Psikanalizi Günleri

 

“Çocuk Psikanalizinde Yorum”

  

20-21 Mart  2015

Aynalı Geçit

 

Program 

 

"Kuramın Işığında/Gölgesinde Yorum"

Levent Kayaalp 

 

"Sözde Yorum"

Şebnem Orhan 

 

"Oyunbaz ya da Oyunbozan Yorumlar"

Harika Yücel Engindeniz 

 

"Köprü/ler"

Funda Akkapulu 

 

"Çığlıktan Söze"

Pınar Kanlıkılıçer 

 

"Kaygıdan Söze"

Elda Abrevaya 

 

"Çocuksunun Yorumu"

Athanasios Alexandridis 

 

Konferans Üzerine Tartışma

Athanasios Alexandridis, Elda Abrevaya

 

Olgu Sunumu ve Tartışma

"Salyangozun Şarkısı"

Perge Akgün, Athanasios Alexandridis, Levent Kayaalp