Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 02.03.2007

4. Çocuk ve Anne-Babasıyla Klinik Çalışma

Her ne kadar çocuk psikanalizinde farklı teknikler söz konusu olsa da, çocuğun ailesi dışında tek başına biri olarak düşünülemeyeceği şüphe götürmez bir gerçektir. Kleinci yaklaşımda çocuğun ebeveynlerle olan ilişkisi içsel nesneler olarak önem kazanırken, Winnicott çocuğun çevresel koşullarını vurgulayacaktır. Diğer bir deyişle, ebeveynlerin ruhsal özelliklerinin ne ölçüde çocuğun çatışmalarını biçimlendirdiğini göz önünde tutacaktır. Çocuğun semptomları, ister anne ve baba arasındaki çatışmaların yansımasına karşılık gelsin, ister onlardan bağımsız bir sorun olsun, her seferinde ebeveynlerle bir ön çalışmayı yapmak gereklidir. Psikanalistin ebeveynlerin narsisistik yaralanmalarına, kaygılarına yer vermeden, yani onlarla duygulanımsal bir bağ kurmadan, çocukla bir çalışma çerçevesi düzenlemesi olanaksızdır.       

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

4. Çocuk Psikanalizi Günleri 

 

"Çocuk ve Anne-Babasıyla Klinik Çalışma" 

 

2–3 Mart 2007

Dedeman Oteli, İstanbul

 

Program

 

“Merhaba Bebek, Merhaba Aile”

Talat Parman

 

“Aile Görüşmelerinde Ebeveyne Karşı-aktarım”

Levent Kayaalp

 

 “Çocuk, Korkuları ve Ailesi”

Bessi Meshulam 

 

“Çocuk ve Baba Metaforu”

Elda Abrevaya

 

 “İletilebilen Ruhsal Yaşama Dair”

Dominique Arnoux

 

Konferans Üzerine Tartışma

Dominique Arnoux, Elda Abrevaya, Talat Parman

Olgu Sunumu ve Tartışanlar

Saltuk Dönmez, Dominique Arnoux, Talat Parman

 

Olgu Sunumu ve Tartışanlar

Göver Kazancıoğlu, Dominique Arnoux, Elda Abrevaya