Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 21.03.2008

5. Çocukluk Çağı Psikozlarında Kurumsal Tedavi

Çocukluk çağı psikozlarının tedavisi uzun soluklu bir çalışmadır ve bu tedavi uğraşının belli bir sürekliliği içermesi zorunludur. Bir başka zorunluluk bu uğraşın tek bir tedavi edici tarafından üstlenilemeyeceği ve bunun bir ekip işi olduğunun kabul edilmesidir. Çocuğun büyümesini ve gelişimini sürdürüyor olması çocukluk çağı psikozlarının tedavisinin multidisipliner bir ekip çalışması içinde gerçekleştirilmesini gerekli kılar. Tedavi edici ekipte psikiyatr, klinik psikolog, eğitim bilimci ve öğretmenler yer almalıdır. Öte yandan çocuğun ailesine ve çevresine bağımlılığı bu tedavi uğraşının geniş kapsamlı ve çok yönlü planlanmasını ve çocuğun yakın çevresinin de tedaviye dahil edilmesini gerekli kılar. Çocukluk çağı psikozlarının tedavisinde psikanalizi kuramsal referans alan ekiplerin çalışmaları sayesinde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.  

 

İstanbul Psikanaliz Derneği 

5. Çocuk Psikanalizi Günleri

 

"Çocukluk Çağı Psikozlarında Kurumsal Tedavi"

  

21–22 Mart 2008

Dedeman Oteli, İstanbul

 

 Program 

 

 “Psikiyatrik Kurumun bir Tedavi Unsuru Olarak Kullanımı”  

Talat Parman

 

”Kaplayan Psikoz, Kapsanan Psikoz”  

Saltuk Dönmez

  

“Psikotik Depresyon ve Yetişkinlikteki Kaderi”  

Elda Abrevaya

 

“Çocukluk Psikozu ve Projektif Testlerle Değerlendirilmesi”  

Neslihan Zabcı 

 

 “Parçalanmış Dünya: Otizm” 

Levent Kayaalp

  

“Çocukluk Çağı Psikozlarında Kurumsal Tedavi”

 Jacques Hochmann

 

Konferans Üzerine Tartışma  

Jacques Hochmann, Levent Kayaalp 

 

Olgu Sunumu ve Tartışanlar

Funda Akkapulu, Jacques Hochmann, Levent Kayaalp