Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 24.03.2017

14. Çocuklukta ve Ergenlikte Yeme Bozuklukları

Bu yıl düzenlenen 14. Çocuk Psikanalizi Günleri’nin konusu çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan yeme bozukluklarıdır. Kendisi çocuk doktoru olan Tülay Erkan bebeklerde sıklıkla görülen reflü sorununa anne-çocuk ilişkisi açısından yaklaşacaktır. Ayça Gürdal Küey ise anoreksik bir çocuk veya ergenle çalışırken, hastanın aktarımının analistte uyandırdığı kritik karşı aktarım süreçlerini ele alacaktır. Bengi Düşgör, Perge Akgün, Nergis Güleç ve Funda Akkapulu’nun sunumları tipik yeme bozuklukları olan anoreksiya, bulimi ve obezite sorunları üzerinde odaklanacaktır. Bu yıl konuk analistimiz olan Suzanne Maiello ise çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan yeme bozukluklarının kökenini anne- bebek ilişkisinde konumlandıracaktır. Bion’un kapsayan/kapsanan kavramına, anne ile bebek arasındaki etkileşim biçimlerini anlamak açısından merkezi bir önem atfeder. Böylelikle bebeğin ağzı (kapsanan) ile meme (kapsayan) arasındaki buluşma veya buluşamama, bebeğin dış dünya ile kuracağı ilişkilerin modelini oluşturacaktır. Güneş Özen’in sunacağı bir yeme bozukluğu olgusu Suzanne Maiello tarafından tartışılacaktır.

 

İstanbul Psikanaliz Derneği (Uluslararası Psikanaliz Birliği) ve İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği Ortak Etkinliği

14. Çocuk Psikanalizi Günleri

 

 "Çocukluk ve Ergenlikte Yeme Bozukluları" 

 

24-25 Mart 2017

Aynalı Geçit-Taksim

 

Program

24 Mart Cuma

 

“Anoreksiya Nervoza: Aktarım ve Karşı Aktarım Üzerine Bir Tartışma”

Ayça Gürdal Küey

 

“Reflüde Anne-Çocuk İlişkileri”

Tülay Erkan

 

“Sıskalık Arzusu”

Bengi Düşgör

 

“Kuşaklararası İletim Açısından Obezite”

Perge Akgün

 

25 Mart Cumartesi

 

“Yeme Bozuklukları: Birincil İlişkideki Çatışmalar ve Üçgenleşmenin Yokluğu”

Suzanne Maiello

 

 

“Yeme Bozukluklarına Bir Bakış”

Nergis Güleç

 

“Öğrenme Süreçleri ve Yeme Bozuklukları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma”

Funda Akkapulu

 

Olgu Sunumu: Güneş Özen

Tartşmacı: Suzanne Maiello