Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 06.03.2009

6. Çocukta Dil Gelişimi ve Bozuklukları

Çocuğun dil ve söze erişebilmesi için, anne işlevi gören yetişkinle doyurucu bir iletişim kurabilmesi gerekir. Anne çocuğun duyum ve duygulanımlarını kapsayabilmeli, onları anlamlandırabilmelidir. Bu bağlamda duyum ve duygulanımların simgeleştirilebilmeleri, yani birincil simgeleştirme- dil gelişiminin öncüllerine karşılık gelirler. Ötekinin, duygulanımlar ve sözler aracılığıyla oluşturduğu ayna işlevi, çocukta dil gelişimini destekler. Ama dilin gelişimini sadece anneyle olan ilişki boyutuna da indirgememek gerekir. İstanbul Psikanaliz Derneği'nin bu yıl altıncısını düzenlediği Çocuk Psikanalizi Günleri'nde çocukta dilin gelişimi ve bu gelişim sırasında ortaya çıkan sorunlar ve çözümleri ele alınacaktır. 

 

İstanbul Psikanaliz Derneği 

6. Çocuk Psikanaliz Günleri

 

"Çocukta Dil Gelişimi ve Bozuklukları"

  

6–7 Mart 2009

Aynalı Geçit

 

Program 

 

“Anne-Babanın Çocuk Dili: Masallar, Tekerlemeler, Ninniler” 

Talat Parman 

 

“Elektif Mütizm” 

Neslihan Zabcı

  

“Senli Benli Olmak” 

Levent Kayaalp

 

“Duyumlardan Tasarımlara: Simgeleştirme Süreci Olarak Dil” 

Elda Abrevaya

                        

“Dilin Gelişimi ve Bozuklukları”

Laurent Danon-Boileau

 

Konferans Üzerine Tartışma 

Laurent Danon-Boileau, Elda Abrevaya

 

Olgu Sunumu ve Tartışma

Zerrin Dölgen, Laurent Danon-Boileau, Elda Abrevaya

 

Olgu Sunumu ve Tartışma

Pınar Kanlıkılıçer, Laurent Danon-Boileau, Levent Kayaalp