Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 29.03.2013

10. İlkel Zihinsel ve Otistik Durumlar

Bu yıl  onuncusunu düzenleyeceğimiz Çocuk Psikanalizi Günlerinde,  otizm alanında araştırma yapmış en önemli analistlerden Britanya Psikanaliz Kurumu üyesi Frances Tustin’in kuramı ele alınacaktır. Bu yılki etkinliğimizi Tustin’e adamak isteyişimize,  19-21 Temmuz 2012 tarihlerinde Sydney’de düzenlenmiş ve tümüyle Frances Tustin’in çalışmasına ayrılmış olan 6. Uluslararası Konferans neden olmuştur. Frances Tustin  kuramında zihnin erken gelişim evresinde, ruhsal süreçlerin  nasıl otistik durumlara evrilebileceğini ortaya koyar. “Otistik durumlar” terimi bu süreçlerin durağan olmadığını gösterir. Erken çocukluktan yetişkinliğe geçişte, otistik savunmaların dönüşümünü ve akıbetini görebilmek de ayrıca önemlidir. Tustin çocukta yer alan patolojik süreçte, savunma amaçlı sert, dışarıya kapalı otistik bir kabuğun varlığına ve yetişkin hastalarda da bu tür savunmaların olabilirliğine dikkatimizi çeker. Bu etkinlikte Bianca Lechevalier konuk konuşmacımız olacaktır. Lechevalier Paris Psikanaliz Kurumu üyesi ve formatör analisttir. Çocuklarla ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Ayrıca Uluslararası Otizm Üzerine Araştırma Grubu’nun bir üyesidir ve 2003 yılında Los Angeles’te Frances Tustin anısına verilen ödülü kazanmıştır.

 

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

10. Çocuk Psikanalizi Günleri 

 

"İlkel Zihinsel ve Otistik Durumlar"

  

29-30 Mart 2013

Aynalı Geçit

 

Program 

 

“Kanner’den 70 Yıl Sonra Otizm”

Levent Kayaalp

 

“Annesel Depresyon, Acı ve Otistik Haller”

Elda Abrevaya 

 

 “Otosensualite, Otistik Nesneler ve Biçimler”

Perge Akgün 

 

 “Otizm ve Narsisizm İlişkisi: Ne Kadar Yakın, Ne Kadar Uzak?”

Adile Uyar

 

“Oyun Oynamayan Çocuklar”

Ayşegül Salgın

 

“Yetişkinlerde Otistik Durumlar”

Dilek Özer

 

“Nevrozlularda Otistik Engeller”

Talat Parman

 

“Frances Tustin’in Düşüncesi Işığında Yok Oluş Kaygılarının Dışavurumu ve Öznenin Doğuşu”

Bianca Lechevalier

 

Konferans Üzerine Tartışma

Bianca Lechevalier - Elda Abrevaya

 

Olgu Sunumu ve Tartışma

Pınar Kanlıkılıçer, Bianca Lechevalier-Elda Abrevaya