Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 19.03.2010

7. Okul Dönemi / Gizil Dönem Sorunları ve Ruhsal İşleyiş

Çocukların, geleceğin toplumunu oluşturacak yapı taşları olarak görülmesi ve bu nedenle eğitim yolu ile biçimlendirilmelerinin aile dışındaki kurumlar tarafından üstlenilmesi nispeten yeni bir olgudur. Başlangıçta dini kurumların üstlendiği bu işlev daha sonra devlet kurumlarına devredilmiş, eğitimin zorunlu kılınmasının yanı sıra, eğitime başlama yaşı hızla geriye doğru çekilmiştir. Sonuç olarak giderek daha çok çocuk erken yaşta “okul” adı verilen kurum ile karşılaşıp, yaşamlarının daha uzun sürelerini bu kurumda geçirir hale gelmiştir. İkinci bir aile işlevi üstlenen okul bu yönüyle çocuğu aileden ayırıp toplumla tanıştırma işlevi yanında çocuğun yetisel ve uyumsal becerilerini de değerlendirip tasnif edildiği bir yer olma özelliği kazanmıştır. Çocuğun fiziksel ve ruhsal açıdan gelişim halinde bir varlık olduğu göz önünde alındığında, bu gelişime zemin oluşturan tek ortamın aile olmadığı ve okulun aileye eklenebildiği, hatta kimi zaman onun önüne geçtiği gözden kaçmamaktadır. Böylece çocuk ve ebeveyn ilişkisi okul ortamına taşınmakta, kimi zaman da bu ikiliye özgü çalışmalar kılık değiştirip okul ve eğitim sisteminin terimleriyle dile gelebilmektedir. Bu durumda, okul çağında ve okulla bağlantılı olarak ortaya çıkan sorunların çocuğun ruhsal gelişiminden ve aileden soyutlanmadan ele alınması, farklı alanlarda çocuk ve ailelerle çalışan uzmanları da kalıplara sıkışmaktan kurtaracaktır. Başka bir deyişle, sonuçların eğitim/ öğrenme temelinde ele alınışına paralel olarak, söz konusu sorunların bu döneme denk düşen ruhsal gelişim açısından da “okunması” gerek çocuk ruh sağlığı, gerekse eğitim alanında çalışanların hareket alanını genişletecektir. Bu amaçla okul çağında ya da başka bir deyişle Gizil Dönemde ortaya çıkan sorunları farklı görüş açılarından ele almayı hedefledik.  

 

İstanbul Psikanaliz Derneği ve İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği Ortak Etkinliği

 7. Çocuk Psikanalizi Günleri

 

“Okul Dönemi / Gizil Dönem Sorunları ve Ruhsal İşleyiş”

  

19–20 Mart 2010

The Sofa Hotel, İstanbul 

  

Program

 

 “Gizil Dönem mi Yoksa Akademik Zorluklar Dönemi mi?”

Levent Kayaalp

 

 “Ayrılık Sorunsalı Olarak Okula Başlayış” 

Türkay Demir

 

 “Gizil Dönem Çocuğu ve Depresyon”  

Burçin Alsancak Sönmez

 

 “Değerlendirme ve Eleme Mercii Olarak Okul”

 Alper Şahin

 

“Çocukta Dürtüsellik ve Yıkıcılık: Eyleme Geçişin Yeri, Anlamı ve İşlevleri”  

Aline Cohen de Lara

  

 “Self Regülasyonun Nörobiyolojisi”

Yankı Yazgan

 

 “Motor Boşalımdan Zihinselleştirmeye”

Elda Abreveya

 

 “Ebeveynin Sınır Koyma İşlevi ve Yetersiz Kaldığı Durumlar”    

Talat Parman

 

“Merak, Motivasyon, Dikkat: İzole Bir Dikkat Bozukluğu Mümkün müdür?”

Bernard Touati

 

 “Kognitif Bir Süreç Olarak Öğrenme”

Barış Korkmaz

 

 “Beden Ruh ve Zihin: Öğrenme Üzerine Psikanalitik Bir Bakış”

Saltuk Dönmez

 

 “Travmatik Öğrenme Deneyimleri”

Ümran Korkmazlar

  

 “Serotoninerjik Çocuk" Latans/Okul Dönemine Geldiğinde Psikiyatrın Yaklaşımı ve Yaşanılan Zorluklar.”  

Burak Doğangün

 

 “’İmkansız’ Bize İmkan Sunabilir mi?”

Göver Kazancıoğlu

 

 “Okul Psikolojik Danışmanı Dışarıda Kaldığında: Üçüncünün  Depresyonu”

Sevil Uzunoğlu