Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 17.05.2013

14. Dışlanan Ergenler

İstanbul Psikanaliz Derneği, on dört yıldır, gençlik-ergenlik dönemiyle ilgili sorunların tartışıldığı bir sempozyum düzenlemektedir. Bu yılki sempozyumda tartışılacak olan konu “dışlanan ergenler” olarak belirlenmiştir. 

Ergenliği tanımlarken sıklıkla onun “ne çocukluk ne de erişkinlik” olduğu vurgulanır. Oysa bu tanımlamanın kendisi bile bir dışlamadır. Böylece ergen çocukluktan dışlanır, erişkinlikten de dışlanır. Peki, o nereye aittir? Üstelik onun en büyük korkusu dışlanmak değil midir? 

Ergen bir birey olarak dâhil olduğu, olmak istediği tüm kurumlardan ve konumlardan, okuldan, iş yerinden, çeşitli toplumsal yapılardan dahası kimi kez ailesinden bile dışlanır. Bunlar etnik kimlik, toplumsal ve grupsal aidiyet, cinsel nesne seçimi, fiziksel nitelikler vb gibi farklılıklara gösterilmesi gereken hoşgörünün en çok sınandığı alanlarda ortaya çıkarlar. Öte yanda ergenler dışlanma olgusunda her zaman edilgin bir rol üstlenmezler; onlar da dışlarlar, kendilerinden küçükleri kendilerinden büyükleri ve en çok akranlarını dışlarlar. Dahası kendilerini dışlatmak için de ellerinden geleni yaparlar. Öyleyse dışlanmak ergenlik sorunsalının en önemli bileşenlerinden biridir. 

Okuldan, aileden ve diğer toplumsal kurumlardan ve konumlardan dışlanan ve kendilerini dışlayan ergenleri konuşmak, bu dışlanma ve dışlamanın nedenlerini ve olası çarelerini tartışmak üzere ergen ruh sağlığı alanında çalışan tüm meslektaşlarımızı,  17-18 Mayıs’ta düzenleyeceğimiz 14. Gençlik Üzerine Tartışmalar etkinliğimize davet ediyoruz.    

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

14. Gençlik Üzerine Tartışmalar

 

“Dışlanan Ergenler”

  

17- 18 Mayıs 2013

İstanbul Fransız Kültür Merkezi

 

Program

 

 “Ergen: Bir Gönüllü Dışlanan”

Isée Bernateau

 

 Konferans Üzerine Tartışma

Isée Bernateau, Talat Parman 

 

“Göç Bağlamında Ergenin Ötekiliği”

Bahar Tanyaş

 

 “Arka Sokaklarda Neler Oluyor?”

Kültegin Ögel

 

Film Gösterimi 

“Paranoid Park”

Gus Van Sant

 

Klinik Sunum ve Tartışma

Defne Satgan, Isée Bernateau

 

“Habersiz Buluşmalar”

Filiz Torun

 

“İçindekileri Dışla(ya)mayan Kızlar”

Hande Köprülüler

 

 “Ergenler, Olumsuz İdealler ve Anti-Hahramanlar”

Harika Yücel

 

 “Dar’lanma, Dış’lanma, Vaat”

İlker Özyıldırım

 

“Günah Keçisi Olarak Ergenler”

Arşaluys Kayır