Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 15.06.2007

8. Ergen Aile

Bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz Gençlik Üzerine Tartışmalar etkinliğinde, ergenlik dönemi psikopatolojisinde ailesel ruhsal mirasın varlığı, yani kuşaklar arası iletimle ergene ulaşan sırlar, utançlar, görevler ve özdeşleşimlerin önemi üzerinde duracağız. Bu çerçevede ergenin sırtına yüklenen ailesel/tarihsel mirasın klinikte çalışılmasını ele alacağız. Bu konuda önemli çalışmaları olan Arjantin asıllı Fransız psikanalisti Alberto Eiguer’i konuşmacı olarak davet ettik. Eiguer’in Paris Psikanaliz Kurumu üyesi olduğunu ve İstanbul Psikanaliz Derneği’nin de kurucu üyesi olduğu “Uluslararası Aile ve Çift Psikanalizi Birliği”nin kurucu başkanı olduğunu hatırlatalım. 

Öte yandan “ergen ve ailesi” temasını klinik pratikteki önemi açısından da ele almayı planlıyoruz. Sorumuz pratik bir soru olacaktır: ergeni izlerken ailesi ile olan ilişkimizin çerçevesi ne olmalıdır? Bu soruyu okulda (okul rehberlik servislerinin ailelerle ilişkisinin çerçevesi), hastane veya muayenehane pratiğinde ve özel durumlarda (bağımlılık, yeme bozuklukları, cinsel sorunlar vb.) sorarak klinik çerçeveyle ilgili modeller oluşturmaya çalışmayı hedefliyoruz.

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

8. Gençlik Üzerine Tartışmalar

 

 "Ergen Aile''

 

15-16 Haziran 2007

Fransız Kültür Merkezi  

 

Program 

 

 “Ergen Aile”

Talat Parman 

 

“Yazıdan Söze Kuşaklararası İletim”

Ayşenur Bay Aytekin, Didem Aksüt Dönmez, Behice Boran

 

 “Okulda Ergen ve Ailesiyle Çalışmak”

Şükran Başarır, Melisa Sayar, Sevim Çonka

 

 “Klinikte Ergen ve Ailesiyle Çalışmak”

Ayça Gürdal Küey, Defne Tamar Gürol, Nesrin Koçal, Ayşegül Salgın

 

“Ergenlik ve Kuşaklarötesilik”

Alberto Eiguer

 

Klinik Sunum ve Tartışma

Sezai Halifeoğlu, Alberto Eiguer, Talat Parman 

 

 “Güncelin Geçmişle Yorumlanması, Ergen Ailenin Öyküsü”

Saltuk Dönmez, Ferhan Özenen, Berrin Göksu

 

 “Birinci Bahardan İkinci Bahara, Ergen ve Anne Babası”

Elda Abrevaya, Talat Parman