Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 28.05.2010

11. Ergenlik ve Narsisizm

İstanbul Psikanaliz Derneği olarak 2010 yılının bazı etkinliklerini narsisizm konusuna ayırdık. Bu yıl on birincisini düzenlediğimiz Gençlik Üzerine Tartışmalar etkinliğinde de, narsisizm sorunsalını ergenlik bağlamında ele alacak ve Narsis söylencesini bir ergen söylencesi olarak okuyacağız. 

Narsisizmi ergenlik dönemi ruhsal gelişiminin önemli bir yapılandırıcı unsuru olarak ele almak olasıdır. Ancak narsisizm aynı zamanda yaşamın bu çalkantılı döneminin patolojik dışavurumlarının da önemli bir öğesidir. Öyleyse ergenlikte söz konusu olduğu gibi narsisizmde de normal ve patolojik ayırımının bir hayli tartışmalı olduğunu öne sürmek yanlış olmaz. İki gün sürecek bu etkinliğimizde her biri kendilerine özgü karmaşıklıklar içeren ergenlik ve narsisizmi psikanalitik kuram ve psikanaliz kliniği bağlamında ele alacak ve tartışacağız.

Etkinliğimizin konuk konuşmacısı Michel Vincent, Paris Psikanaliz Kurumu üyesi ve özellikle ergenlerle çalışan bir psikanalisttir. Michel Vincent ergenlik döneminde narsisizm sorunsalının tüm yönlerine ele alan bir konferans verecek ve bir klinik çalışmaya katılacaktır.   

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

11. Gençlik Üzerine Tartışmalar

 

 "Ergenlik ve Narsisizm''

 

28–29 Mayıs 2010 

İstanbul Fransız Kültür Merkezi  

 

Program

 

"Ergenlik, Tüm Halleriyle Narsisizm"

Michel Vincent 

 

Konferans Üzerine Tartışma

  Michel Vincent, Talat Parman

 

"Bir Ergen Ne İster?"

Nergis Güleç

 

"‘Sınır’lı Ergen"

 Nesrin Koçal 

 

"Kara Çocukların Narsisizmi"

Zehra Karaburçak Ünsal

 

"Seni Öldüresiye Seviyorum"

Gülenbaht Algaç 

 

"Leonardo da Vinci’nin Narsisizmi"

Ferhan Özenen, Michel Vincent

 

 Klinik Sunum ve Tartışma

Pınar Kanlıkılıçer, Michel Vincent

 

"Ergenlikte Dayanılmaz Bir Üçgen: Narsisizm, Gebelik ve Qnnelik"  

İrem Erdem Atak

 

"Ben Bana Yaşamak"

Behice Boran 

 

"İnsan Aynada Ne Görür?" 

İsmail Güzelsoy, Talat Parman