Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 23.05.2014

15. Ergenlik ve Yaratıcılık

Psikanaliz alanında araştırma ve tartışma etkinliklerini sürdüren İstanbul Psikanaliz Derneği, on beş yıldır, gençlik-ergenlik dönemiyle ilgili sorunların ele alındığı bir sempozyum düzenlemektedir. Sempozyumda bu yıl “ergenlik ve yaratıcılık” tartışılacaktır. 

Yaratmak olmayan bir şeyi var etmek demektir. Yaratıcılık sürecinde imgeleme ve keşif yetileri kadar merak dürtüsü de temel bir rol oynar. Yaşamın temel dönemeçlerinden olan ergenlikte birey kendini bedensel, toplumsal ve ruhsal nirengi noktalarının değiştiği yeni bir kimlik yaratımı zorunluluğu karşısında bulur. Tüm tehlikelerin olduğu kadar tüm olasılıkların da dönemi olan ergenlik, düşün, düşlemin kışkırtıcılığında düşünsel, sanatsal ve eylemsel yaratıcılığın en verimli olduğu dönemlerden biridir. Ancak bu temel ve zorunlu dönemin erişkin yaşamda da sürecek yaratıcılığa bir açılım oluşturabilmesi bireysel olduğu kadar, ailesel ve toplumsal koşullara bağlıdır.

Gençlik-ergenlik sürecinin en önemli olanaklarından olan yaratıcılığın engellenmemesi için aile, okul ve diğer toplumsal kurumlar neler yapabilir? Ergenlerle çalışan klinisyenlere bu konuda düşen görevler nedir?     

15. Gençlik Üzerine Tartışmalar etkinliğinde bu sorulara yanıt arayacağız. Paris René Descartes üniversitesi profesörlerinden psikiyatr-psikanalist Maurice Corcos ve ülkemizden psikanalistler ve sanatçılar bu tartışmalara katkıda bulunacaklar. 

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

 15. Gençlik Üzerine Tartışmalar

 

 “Ergenlik ve Yaratıcılık”

 

23–24 Mayıs 2014

Fransız Kültür Merkezi 

 

Program

 

“Hiç-ile Yaratım ve Olmayanın Anısı”

Maurice Corcos

 

Konferans Üzerine Tartışma

Maurice Corcos, Talat Parman

 

“Arzu Nesnesi Olarak Bilgi”

Elda Abrevaya

 

“Sokağa Çıkmak: Tecrübenin Dayanılmaz Çekiciliği”

Meltem Gürle

 

“Ergenin Aktarımı ve Öğretmenin Aktarımsal Yanıtı Bağlamında Yaratıcılık”

Alper Şahin

 

“Öğretim İişkisinde Aktarım: İmgesel Özdeşleşme ve Simgesel Aracılık”

Marie Liévain

  

Klinik Sunum ve Tartışma

Ebru Baykoca, Maurice Corcos

 

“Çavdar Tarlasında Yakalayıcı Olmak ya da Ötesi”

Hatice Nihal Aslan

 

“Ergenlik, Yas, Yaratıcılık”

Filiz Torun

 

“Yaratma Cesareti”

Hande Köprülüler

 

"Okulda Sanat Dersleri"

Pınar Alço, Aslı Şekerci, Harun Öngören

 

"Sanatçı Açısından Yaratıcılık" 

Berkay Buğdanoğlu