Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 16.06.2006

7. Ergenlikte Değişim

Ergenlikte değişim…

Ergenlik ve değişim bir arada söylenmesi, yazılması ve tartışılması hiç de şaşırtıcı olmayan iki sözcüktür. Ergenliğin bireyi karşı karşıya bıraktığı bedensel değişikliklerin ruhsal yankıları elbette olacaktır. Öte yandan, söz konusu olan yalnızca bedensel ve ruhsal değişim değil, ailenin, toplumun dahası dünyanın da çok kısa sürede bütünüyle değişmesi ise ki son yıllarda yaşadığımız bu olgudur,  bunun yankılarının çok daha gürültülü olması kaçınılmazdır. Ergenlik dönemi psikopatolojisi bu gürültülerin en çok duyulduğu alandır. 

Ancak, ergenin değişimini toplumsal değişimin dışında ele almak ne denli hatalıysa, bu değişimi ergenin bireyselliğini göz ardı ederek ve bütünüyle dış etmenlere bağlayarak değerlendirmek de o denli yanlıştır.   

Bu sempozyumda ergenlikte ortaya çıkan iç ve dış değişim ve bunun getirdikleri kimlik, aile içi ilişkiler, sınırlar, otorite ve bağımlılık eksenlerinde klinikten yola çıkarak tartışılacaktır.           

 

İstanbul Psikanaliz Derneği ve Uluslararası Ergen Psikanalizi Topluluğu (CILA) Ortak Etkinliği

7. Gençlik Üzerine Tartışmalar

 

 ''Ergenlikte Değişim”

 

16-17 Haziran 2006

Fransız Kültür Merkezi

 

Program 

 

“Kimlikte Değişim”

Annie Birraux, Talat Parman 

 

“Değişim ve Aile”

Didier Lauru, Elda Abrevaya

 

“Sınırlar ve Otorite”

Florian Houssier/Monique Avant, Levent Kayaalp

 

Atölyeler

Nicole Vacher-Neill, Didier Drieu, François Marty, Patrice Huerre, 

Didier Lauru, Florian Houssier, Monique Avant, Annie Birraux 

 

“Bağımlılık”

François Marty, Tevfika İkiz

 

“Kültürel Değişim”

Patrice Huerre, Saltuk Dönmez, Nazlı Ökten