Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 08.06.2012

13. Erişkin Yaşama Geçiş

Psikanaliz konusunda araştırma ve tartışma etkinliklerini sürdüren İstanbul Psikanaliz Derneği, on üç yıldır, ergenlik dönemiyle ilgili sorunların tartışıldığı bir sempozyum düzenlemektedir. 

Bu yılki sempozyumda tartışılacak olan konu “erişkin yaşama geçiş” olarak belirlenmiştir. Bu tema CILA (Uluslararası Ergen Psikanalizi Topluluğu) üyesi olan Annie Birraux, François Marty, Didier Lauru, Jean Yves Chagnon ve Olivier Ouvry’in ve ülkemizden psikanalistlerin katılımı ile tartışılacaktır. 

“Erişkin olmak nedir?”, “Erişkinliğe geçiş nasıl ıskalanır?”, “Bu geçişte çocuksunun önemi nedir?” vb soruları klinik ve kuramsal tartışmalarla birlikte yanıtlar aramaya çalışacağız.  

 

İstanbul Psikanaliz Derneği ve Uluslararası Ergen Psikanalizi Topluluğu (CILA) Ortak Etkinliği

13. Gençlik Üzerine Tartışmalar

 

“Erişkin Yaşama Geçiş”

 

8–9 Haziran 2012

Fransız Kültür Merkezi

 

Program

 

 “Erişkin Olmak Nedir?”

Annie Birraux, Talat Parman

 

 “Erişkin Yaşa Geçişte Çocuksunun Önemi”

François Marty Elda Abrevaya

 

"Kastrasyon Sorunsalı ve Özdeşleşmelerin Dengesi"

Didier Lauru, Zehra Karaburçak Ünsal

 

Atölyeler

François Marty, Olivier Ouvry,

Didier Lauru, Annie Birraux, Jean Yves Chagnon

 

 “Erişkin Olmanın Önündeki Engeller”

Olivier Ouvry, Ayça Gürdal Küey

 

 “Erişkinliğe Geçiş Nasıl Iskalanır?”

Jean-Yves Chagnon, Göver Kazancıoğlu