Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 26.05.2000

1. Gençlik Hataları

İstanbul Psikanaliz Derneği

 1. Gençlik Üzerine Tartışmalar

 

 ''Gençlik Hataları''

 

26-27 Mayıs 2000

Fransız Kültür Merkezi

 

Ruhsal Gelişim Sürecinde Değerlerin Oluşumu  

Philippe Jeammet, Talat Parman

 

Kuşaklar ve Hataları  

Tuna Erdem, Meltem Ahıska

 

Gençlik, Hatalar ve Yaratıcılık Üzerine bir Söyleşi

 Murathan Mungan, Bengi Semerci

 

Cinsellik ve Hatalar: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, İstenmeyen Gebelikler Sorunu

Serhat Ünal, Muhtar Çokar

 

Haz ve Hata: Gençlikte Bağımlılık Sorunu  

Ferhunde Öktem, Kültekin Ögel

 

Hata Karşısında Hukuk ve Tıp  

Eralp Özgen, Şevki Sözen

 

Film Gösterimi

 400 Dalga

Truffaut