Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 09.05.2008

9. Gençlik ve Başkaldırı

Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Gençlik Üzerine Tartışmalar etkinliğinde, yakın tarihin önemli olaylarından “Mayıs 68” başkaldırısını gençlik sorunsalı çerçevesinde ele almak istiyoruz.  Paris üniversitelerinde bir öğrenci hareketi olarak başlayan ancak giderek yayılarak tüm dünyada toplumsal ve siyasal önemli sonuçlara yol açan bu olayı bir üniversitenin çatısı altında tartışmayı yeğledik. O nedenle bu yıl etkinliğimiz Galatasaray Üniversitesinde gerçekleşecektir. 

Mayıs 68’in yalnızca bir gençlik isyanı olarak kalmadığını biliyoruz. Hemen her bireyin ergenlik-gençlik döneminde kendinde keşfettiği başkaldırı ruhu,  1968’in Mayıs ayında Paris’te toplumsal koşulların da uygun düşmesiyle kısa sürede birçok ülkeye yayılan bir isyan haline dönüşmüştür. Mayıs 68’i XX. yy.ın son otuz yılını derinliğine etkileyen bir siyasal-toplumsal hareket olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır.   

9–10 Mayıs 2008 tarihlerinde İstanbul Psikanaliz Derneği ve Galatasaray Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesinin ortaklaşa gerçekleştireceği bu etkinlikte başkaldırının gençlik dönemi ruhsallığındaki yeri ve önemini, toplumsal anlamı ve düşünsel yorumunu da katarak tartışmayı hedefliyoruz. Etkinliğe psikanalistlerin yanı sıra sosyoloji, felsefe ve edebiyat alanlarından konuşmacılar katılacaktır.  

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

9. Gençlik Üzerine Tartışmalar

 

68 Mayıs’ının 40. yılında 

 "Gençlik ve Başkaldırı''

 

9–10 Mayıs 2008 

Galatasaray Üniversitesi 

 

Program

 

 “Avangardın İsyanı” 

Besim Dellaloğlu - Melih Başaran 

 

 “Ergenlik, Başkaldırılar ve Değişimler”

Didier Drieu 

 

“Çizgi: Duvardan Bedene”

Tevfika Tunaboylu İkiz- Ayça Gürdal Küey

 

“Mayıs 68’in Özgürlüğü: Bir Gediğin Açılması ve Anlam Sorunu”

Dominique Arnoux

 

 “Hayalperest Gençlik”

Ferhan Özenen

 

“Eğer 60’ları Hatırlıyorsan Orada Değildin”

Defne Tamar Gürol 

 

 “Şenlikli Muhalefet”

Zehra Karaburçak Ünsal - Metin Üstündağ 

 

 “Yıllar Sonra Yeniden: Başkaldırı ve Yürümek” 

Ayça Gürdal Küey - Talat Parman