Image Name

Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 04.02.2012

Eric Smadja - “Günümüz Çiftinin Sorunları ve Psikanalitik Çift Terapisi”

İstanbul Psikanaliz Derneği

 2012 Yılı Etkinlikleri

 

“Günümüz Çiftinin Sorunları ve Psikanalitik Çift Terapisi”

Eric Smadja

 

4 Şubat 2012

Aynalı Geçit

 

“Günümüz Batı Çiftlerinin Sosyolojisi ve Çatışmaları”

“Karşılaşma: Eş Seçimi ve Çiftin Ruhsal Yapılanmasının Biçimleri”

“Istırap İçindeki Çift: Konsültasyon İsteği ve Psikanalitik Çalışma”

“Klinik Örnek: Martine ve Louis ile Çalışma”

 

Paris Psikanaliz Kurumu üyesi olan psikiyatr-psikanalist Eric Smadja aile ve çift terapisi alanında uzmandır. Çağdaş toplumda çift oluşumunu etkileyen ve eş seçimini belirleyen unsurları, çiftin ruhsallığını ve karşılaştığı krizleri sosyoloji, antropoloji ve psikanalizden yola çıkarak kavramlaştıran Smadja, özgün bir “psikanalitik çift terapisi” uygulaması geliştirmeye çalışan günümüzün en önemli klinisyenlerindendir.

“Freud’un Yapıtında Kültürel Uğraş Kavramı” başlıklı yazısı 2007 yılında Uluslararası Psikanaliz Birliğinin “Psikanalitik Araştırmaya Katkı” ödülüne değer görülmüştür. Antropoloji eğitimi de yapmış olan Eric Smadja, 7 yıldır Paris Psikanaliz Kurumunda “Psikanaliz ve Toplum Bilimleri” semineri vermekte ve “Dinler, İnançlar, Bireysel ve Grupsal Uygulamalar” konularını ele almaktadır. Smadja’nın “Gülmek”, “Oedipus Karmaşası, Psikanaliz ve Antropoloji Tartışması”, “Çift ve Öyküsü” adlı kitapları bulunmaktadır.