Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 20.02.2010

3. Disiplini Tartışmak

İstanbul Psikanaliz Derneği ve Özel Amerikan Robert Lisesi İşbirliği ile

3. Okul ve Psikanaliz Sempozyumu

 

“Disiplini Tartışmak”

 

20 Şubat 2010

Özel Amerikan Robert Lisesi

 

Program

 

 I.Oturum

"Suç ve Cezanın Kökenleri"

Esin Küntay

"Çocuk ve Suç Kavramları Nağdaşır mı? Çağdaş, Destekleyici, Koruyucu Önlemler: Cezalandırmadan - Uzlaşmaya"

Esra İşmen Gazioğlu

"Okulda Mazur Görülüp Meşrulaşan Biçimiyle Şiddet"

  

II. Oturum

"Disiplindekiler: İdareci, Öğretmen, Öğrenci" 

Güler Kamer Erdur

“Suç ve Ceza: Amacımız Bir Smerdyakov Yaratmak mı?”

Talat Parman

“Kurallar Kimin İçin?” 

Şükran İ. Başarır

“Kim Haklı, Kim Haksız?: Disipline Eden ve Disipline Edilene İçten Bir Bakış”

  

III. Oturum

"Duygular Kapsanamadığında: Çocuk, Aile, Okul"

Göver Kazancıoğlu

“Cezanın Dayanılmazlığı: Cezanın Cinsel Yönü Olabilir mi?"

Zehra Karaburçak Ünsal

“Kara Çocuklar”

Alper Şahin

“Öğretmen, Yalnızlık, Karşı Aktarım: Acımak”

  

Atölye Çalışmaları 

 

a) Anaokulunda Disiplin

Vaka sunan: Ulus Özel Musevi Okulları Ana Okulu

Tartışan: Elda Abrevaya

 

b) İlköğretimde Disiplin 

Vaka sunan: İELEV Eğitim Kurumları Özel İlköğretim Okulu Rehberlik Servisi

Tartışan: Talat Parman 

 

c) Lisede Disiplin 

Vaka sunan: Robert Lisesi Rehberlik Servisi

Tartışan: Tijen Demirörs Azizlerli

Kapanış Konuşmaları