Image Name

Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 23.05.2023

16. Hastalanan Beden Ve Okul

 OKUL VE PSİKANALİZ SEMPOZYUMU XVI

“Hastalanan Beden ve Okul”


Açılış

09.00 - 09.30

Oturum 1
09.30 -11.00

“Ergenliğe Psikosomatik Yaklaşım”
Diran Donabedian
Tartışmacı : Alper Şahin
Moderatör: Zehra Karaburçak Ünsal

Ara
11.00 - 11.15
Oturum 2
11.15 - 12.45
Okulda Hastalıkla Nasıl Çalışır?
“-ve bu kadar?”
Sevil Öney

“Sizin için neleri organize edebilirim?”

Şenol Demirhan

Moderatör: Filiz Torun

Öğle Arası
12.45 - 13.30
Oturum 3
13.30- 15.00

Ruhsallık Nerede ve Nasıl Duyulur ?
“Hastalık Ergeni Hasta Eder Mi?”
Burak Doğangün

“Stresin Koruyucu ve Zarar Verici Etkileri”

Olcay Evliyaoğlu

“Ergenlikte Aşk ve Hastalık Karşılaşmasına Edebiyattan Bakış”

Tevfika İkiz
Moderatör: Erkan Uğuzalp
Ara
15.00 - 15.30
Vaka Çalışması
15.30 - 17.00
“Dünya da Yuvarlak Mıdır ?”
Pınar Keskiner Akgül
Süpervizör: Diran Donabedian
Moderatör: Alper Şahin
Moderatör: Zehra Karaburçak Ünsal

Deprem Özel Oturumu
17.00 - 18.00
Diran Donabedian – Alper Şahin