Image Name

Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 21.02.2015

8. Nasıl Tembel? Nasıl Çalışkan?

İstanbul Psikanaliz Derneği ve Özel Amerikan Robert Lisesi İşbirliği ile

8. Okul ve Psikanaliz Sempozyumu

 

“Nasıl Tembel? Nasıl Çalışkan?”

 

 21 Şubat 2015

Özel Amerikan Robert Lisesi

 

Program

 

“Sevmek, Çalışmak...Tembellik etmek: Öğrenme Keyfi ve Keyifsizliği Üzerine

Psikanalitik Bakış”

Emmanuelle Caule

 

Olgu Sunumu:

“Gerçekleme Kağıdı ya da Tasdikname”

Ahmet F. Keskinler

Tartışmacı: Emmanuelle Caule

 

Eş Zamanlı Atölye Çalışmaları

 

a) İlköğretim 1.Kademe:

“Sırtımdaki Yük”

Olgu Sunan: Hülya Seferoğlu

Tartışmacı: Göver Kazancıoğlu

 b) İlköğretim 2.Kademe:

“Öğrencilerin Okul Başarısızlığı ve Sınırlarla İlgili Eş Zamanlı Sorunsallar”

Olgu Sunan: Aslıhan Dikçe, Pınar Pöge

Tartışmacı: Nergis Güleç

  c) Lise:

“Bu Okulun Tek Amacı Beni Yıkmak”

Olgu Sunan: Selin Şen

Tartışmacı: Pınar Kanlıkılıçer

 d) “Yeşilköy Anadolu Lisesi Deneyimi Üzerinden

Eğitimde Psikanalitik Yaklaşıma Giriş”

Olgu sunan: Firdevs Arslan

Tartışmacı: Alper Şahin

 

 “Tembellik ve Çalışkanlığın Ruhsal Dinamikleri; Okula Yansıyanlar, Okuldan Yansıyanlar”

“Umursamazlar ve Sıkı Takipçiler Karşısında Öğretmen Halleri”

Berna Tüfekçioğlu, Emre Erkorkmaz

"Tembellikte “Yerimiz mi Dar Yoksa Yenimiz mi Dar?”"

Filiz Torun

“Kaybedenler Kulübü”

Ebru Baykoca

 

“Sonsöz: Değerlendirme, Sorular ve Cevaplar”

Talat Parman, Göver Kazancıoğlu, Şükran İ. Başarır, Alper Şahin