Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 14.02.2009

2. Okul ve Dil

Psikanaliz ve pedagoji ilişkisinin tarihsel süreç boyunca hayli tartışmalı olduğu ve henüz çözülmemiş birçok soruyu içinde barındırdığı açıktır. Bu sorular dün olduğu gibi bugün de psikanalistler ve pedagoglar tarafından sorulmakta ve yanıtlar bulunmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de psikanalizi kurumsallaştırmayı ve geliştirmeyi hedefleyen kuruluş olarak İstanbul Psikanaliz Derneği, bu soruların ülkemizde de sorulmasına çeşitli kurumlarla ortak etkinlikler düzenleyerek ve yayınlar yaparak öncülük etmektedir. 14 Şubat 2009 tarihinde gerçekleştirilecek bu sempozyumda, okulda anadilin ve yabancı dilin öğrenimiyle ilgili kolaylıkların ve güçlüklerin ruhsal boyutları, dil öğrenmeye yönelik farklı tutumlar, öğretmen ve öğrencilerin kendi aralarında olduğu kadar birbirleriyle iletişimde kullandıkları diller,  dilin sözlü ve yazılı olarak rehberlik servisinde nasıl kullanıldığı, okulda öğrencilerin kendilerini dile getirebilecekleri yaratıcı dil alanları gibi konular tartışılacaktır. Etkinlik çocuk ve ergenlerle çalışan, okullarda görev yapan, okul ve eğitim sorunlarıyla ilgilenen psikiyatr, psikolog, rehber danışman ve öğretmenlere açıktır.   

 

İstanbul Psikanaliz Derneği ve Özel Amerikan Robert Lisesi İşbirliği ile

2. Okul ve Psikanaliz Sempozyumu

 

“Okul ve Dil”

 

14 Şubat 2009

Özel Amerikan Robert Lisesi

 

Program

 

 I. Oturum : “Anadilden Yabancı Dle”  

Cem Alptekin “İkidillilikte Dillerin İlişki ve Etkileşimi: Nedenler ve Sonuçlar”

Belma Haznedar “Ikinci Dil Ediniminde Bireysel Farklılıklar”

  

II. Oturum : “Okulda Dil Farklılıkları”  

Talat Parman “Ferenczi'nin İzinde Kuşaklar Arası Dil Farkı”

Alper Şahin “Gençliğin Dili yada Kürklü Merkür”

Erkan Uğuzalp “Öğrenci Diliyle Dil Öğrenmek”

  

III. Oturum : “Rehberlik Servisinde Dil” 

Göver Sünerin Kazancıoğlu “Bir Psikolojik Danışmanın Günlüğü”

Sezai Halifeoğlu “Karşıaktarım Dile Gel(me)diğinde”

Şükran Başarır “Öğrenci ve Ruhsallığın Dili”

  

IV. Oturum : “Okulda Yaratıcı Dil Alanları: Eskiler ve Yeniler” 

Zehra Karaburçak Ünsal “Şiddet ve Yaratıcılık”

Mehmet Uysal “Okulda Edebiyat Etkinliklerinin İşlevi”

Nilay Yılmaz “Yaratı-yorum”