Image Name

Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 08.12.2007

1. İçerisi ve Dışarısı

Psikanaliz çoğunlukla görselden çok işitsel olanı ön plan alan bir etkinlik olarak değerlendirilir. Oysa analitik uğraş imgeselin hâkimiyetinde gerçekleşir. Sözlerin analist ve analizanın imgeleminde resimlere, şekillere ve hareketlere dönüştüğünü ve söylemin hiçbir zaman yalnızca bir ses olmadığının farkında olan psikanalistler görsel sanatlarla ve özellikle sinemayla daha başından beri hayli yakından ilgilenmişlerdir. Bunun tek yönlü bir ilgi olmadığını biliyoruz. Yedinci sanatın birçok yaratıcısı da yapıtlarında psikanalizi ya doğrudan, ya da onun insanbilimlerine kazandırdığı kuramsal yaklaşımdan yararlanarak dolaylı olarak kullanmışlardır. Birbirini etkileyen bu ilişkinin hem psikanaliz hem de sinema için çok verimli sonuçları olduğunu biliyoruz.      

İstanbul Psikanaliz Derneği psikanaliz ve sinemanın yüz yıldan fazladır var olan karmaşık ilişkisini ele almak ve karşılıklı etkileşimini sorgulamak için yeni bir etkinlik başlatıyor. Yılda bir kez gerçekleştirilmesi planlanan ve ilki 8 Aralık 2007 Cumartesi günü İstanbul Fransız Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek etkinliğin bu yılki teması “içerisi ve dışarısı” olarak belirlenmiştir. 

Amacımız ülkemizde ilk kez düzenlenecek bu etkinlikte sinema ve psikanaliz alanında çalışanları bir araya getirmek ve her iki alanı da zenginleştirecek bir tartışma ortamı yaratmaktır. Etkinliğin düzenlenmesi sürecinde bu alanlarla ilgilenenlerin katkılarını bekliyor, zengin ve çok boyutlu bir etkinlik hedeflediğimizi belirtmek istiyoruz. 

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

Perdeden Divana

Sinema ve Psikanaliz Sempozyumu 1

 

“İçerisi ve Dışarısı”  

 

8 Aralık 2007 

İstanbul Fransız Kültür Merkezi 

 

Program

 

Konferans

Andrea Sabbadini “Sinemada Gözetleyiciler: Psikanalitik Düşünceler”

 

Yuvarlak Masa

Didem Aksüt Dönmez "Bir Film Rüya Görebilir mi?"

Onur Saltuk Dönmez "Darth Vader'in Mordor Yolculuğu"

Hatice Nihal Aslan "Gölgedeki Hayal"

 

Film Gösterimi

“İtiraf” (Zeki Demirkubuz - 2001)

 

Film Üzerine Tartışma

Andrea Sabbadini, Fatih Özgüven, Asuman Suner, Talat Parman