Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 02.02.2013

1. Khora – Kariye

İstanbul Psikanaliz Derneği olarak bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz “Psikanaliz Tarihin İzinde” sempozyumunda psikanalitik kuramın doğuşunda önemli bir işleve sahip olan ve bireylerin tarihlerine çerçeve oluşturmuş olan tarihi mekan, olgu ve yapıtları farklı disiplinlerden gelen uzmanlarla tartışmayı hedefliyoruz. Bilindiği gibi mekanlar, kentler, yapıtlar Sigmund Freud için kaçınılmaz merak ve inceleme konuları, dahası arzu nesneleriydi. Onun Roma şehri hakkındaki düşleri ve Atina’daki Akropol üzerine yazdığı yazı verilebilecek ilk örneklerdir. Diğer yandan, antik mekanlardan örnekleri de kendi odasında bulundurmaktan (zengin antik yapıtlar koleksiyonu) ve onlar üzerine yazmaktan (Gradiva- Bir Pompei söylencesi yazısı) aldığı keyif de bilinmektedir.

İki yılda bir düzenlemeyi planladığımız bu sempozyumda, tarihsel mekânlar, yapılar, yapıtlar ve olgular üzerine tarihçiler, arkeologlar, sanat tarihçileri, toplum ve siyasal bilimcilerle psikanalistleri bir araya getirerek, bir düşünme / tartışma ortamı oluşturmayı hedefledik. Böylece tarihin ve kültürün katmanlarını araştırırken, insan ruhsallığının derin ve karmaşık katmanlarını da ayrıştırarak anlama fırsatını yakalamayı amaçlıyoruz. Bu ilk sempozyumda İstanbul’un çok önemli tarihi mekânlarından biri olan “Khora-Kariye” tema olarak seçilmiştir.

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

 Psikanaliz Tarihin İzinde I

 

“Khora – Kariye”

 

2 Şubat 2013

Sismanoglio Megaro

(Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde)

 

Program

 

"Bizans’ta Politika: XIV.yy. Bizans’ınn Tarihi ve Sosyopolitik Perspektifi"

Kerim Kartal 

 

"Metochites: Bani ve Mahkum"

Esra Güzel Erdoğan 

  

“Ortodoks Kilise Binaları Hakkında”

Peder F. Joachim Billis

 

“ἡ Χώρα τοῦ ἀχωρήτου - He Khôra tou akhôrêtou Fikri Üzerine”

Chryssi Sidiropoulou 

  

“Sanat Tarihi Perspektifinden Kariye”

Şebnem Usluer

 

"Yaşayanların Alanı Olarak Anaç Bir Baba Figürü:  ἡ Χώρα τών ζώντων He Khôra Tôn Zôntôn"

Alper Şahin

 

 “Psikanaliz ve Tarih”

Talat Parman