Image Name

Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 02.11.2018

20. Bireyselden Toplumsala Travmanın Yüzleri

Travma, kimi zaman öne çıksa kimi zaman görece geri planda kalsa da, psikanaliz için başından bu yana başat ve belirleyici kavramlardan olmuştur. Özellikle bireysel travmalarda toplumsal belirleyenlerin etkisi ağırlık ve görünürlük kazandıkça uzaklaşıldığı dönemlerde bu kavrama geri dönülmüştür. İşte, içinden geçtiğimiz zamanlar, dünyada ve bu topraklarda tanık olunanlar, psikanalistleri, travma sorunsalını ve bireyselden toplumsala, toplumsal olandan bireye uzanan travmanın farklı yüzlerini psikanalitik bağlamda yeniden düşünmeye çağırmaktadır.

 Bu yıl 20.'sini gerçekleştireceğimiz Buluşmalar'da farklı ülkelerden psikanalistler ile İstanbul'da buluşacak; travma kavramının farklı yön ve bağlamları üzerine birlikte düşünecek ve tartışacak; bireysel ruhsallığın bazen daha yaşamın başında bazen görece sonraki dönemlerinde içine düştüğü travmatik dehşeti birey, toplum ve tarih etkileşimini olabildiğince tutabilmeye çalışarak, kuramsal ve klinik olarak ele alacağız.

  

İstanbul Psikanaliz Derneği

Uluslararası Psikanaliz Birliği  

 

20. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

    

"Bireyselden Toplumsala Travmanın Yüzleri"  

 

2-3 Kasım 2018

Fransız Kültür Merkezi

 

Program 

 

2 Kasım Cuma 

 

08.45-09.15 Kayıt

 09.15-09.45 Açılış

  

09.45-10.30 Bernard Penot ve Yolanda Gampel için 20. Yıl Özel Oturumu

 

"Bernard Penot: Öznelleşme serüvenimizin yoldaşı"

Talat Parman

 

"Acı bilginin içinden: Kuşaklar, birliktelik ve büyüme"

Ferhan Özenen

 

10:30-11:00 Ara

 

11..00-13.00 Konferans

 

"Sosyopolitik şiddetin kuşaklarötesi iletimi üzerine düşünceler ve psikanalizin sorumluluğu"

Yolanda Gampel

 

"Var olmak, düşünmek, yaratmak: Savaş çerçeveye saldırdığında ve aktarım karşı-saldırıya geçtiğinde"

Marie-Thérèse Khair Badawi

  

13.00-14.15 Ara

  

14.15-16.15 Panel

 

"Ölümden önceki ölüm: Maurice Blanchot'nun "Ölüm Ânım" metni üzerine düşünceler"

İlkşen Umman

 

"Hatırlamanın dehşeti, unutmanın ıstırabı"

Behice Boran

 

"Travmatiğin çökeltisi olarak ölüm dürtüsü"

İlker Özyıldırım

 

16.15-16.45 Ara

 

16.45-18.15 Atölyeler I

(Yalnızca Ruh Sağlığı Alanında Çalışanlar için)

 

Atölye 1 

Tartışmacı: Irma Brenman

 Olgu sunumu: Seda Şahin Özyıldırım

 

Atölye 2

 Tartışmacı: Bernard Penot

Olgu sunumu: Duygu Coşkun

 

Atölye 3

Tartışmacı: Dilek Çavaş Özer

Olgu sunumu: Hüner Aydın

 

  

3 Kasım Cumartesi

  

09.30-11.15 Konferans

 

"Kötü muameleyi tekrarlamanın sadomazoşistik hazzı"

Irma Brenman

  

"Kimlik ve kendinden nefret etme"

 Elda Abrevaya

  

11.15-11.45 Ara

  

11.45-13.30 Konferans

 

"Travmatiğin yeniden dönüşü"

Bernard Penot

 

"Bastırılan travmatiğin geri dönüşü"

Riadh Ben Rejeb

  

13.30-14.30 Ara

 

14.30-16.00 Atölyeler II

(Yalnızca Ruh Sağlığı Alanında Çalışanlar için)

 

Atölye 4

 Tartışmacı: Yolanda Gampel

Olgu sunumu: Filiz Torun

 

Atölye 5 

Tartışmacı: Marie-Thérèse KhairBadawi

 Olgu sunumu: Barış Özgen Şensoy

 

Atölye 6

 Tartışmacı: Ayça Gürdal Küey

Olgusunumu: Gülay Öter 

 

16:00-18:00

 Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları 20. Yıl Kokteyli (FKM Bahçesi)

 

 

  Etkinlik Merkezi: Fransız Kültür Merkezi, Beyoğlu, İstanbul

 Etkinlik dilleri: Türkçe ve Fransızca’dır. Konferanslarda ve panellerde eşzamanlı çeviri yapılacaktır..

 Kayıt: 380 TL, İPD üyeleri: 340 TL, Formasyonda analist adayları: 320 TL, Öğrenci/Asistan: 260 TL

Atölyelere katılım ve kokteyl kayıt ücretinin içindedir. 

 Yer sayısı sınırlıdır; kayıt bilgisi için iletişim: [email protected]