Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 10.11.2023

25. Bireyselden Kolektif Ruhsallığa: Gruplar


25. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları
 
10-11 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan 25. Uluslararası İstanbul
Psikanaliz Buluşmaları bu kez bireyselden yola çıkarak, ortak ruhsallıkları; toplum
ve grupların ruhsal işleyişlerini psikanalitik açıdan ele almayı amaçlıyor.
 
Psikanaliz insanın ruhsal doğasını inceler; insan doğasının önemli bir özelliği olan
topluluklar halinde yaşaması da psikanalistlerin ilgi alanına girer. Bireysel ruhsallık
kadar insanların grup ve sosyal çevre içindeki davranışları da psikanalizin
derinlemesine inceleme yöntemlerinden yararlanmaya gereksinim duymaktadır.
Freud, 1913 yılında “Totem ve Tabu” ve ardından 1921’de yazdığı “Grup Psikolojisi
ve Ego Analizi” adlı eserlerinde kitlelerin ruhsallığına duyduğu ilgiyi yazıya
dökmüştür. Daha sonra “Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları” (1930) ve “Musa ve
Tektanrıcılık” (1939) adlı makaleleri gelmektedir. Bireyin ruhsal varoluşunda
toplumsalın kökenleri ve toplulukların ruhsallığında tek bedenmiş gibi hareket etme
yönelimi dikkat çekicidir.
 
Dünya üzerinde savaşların sürdüğü, büyük göç hareketlerine tanıklık ettiğimiz ve
pandemi gibi küresel sorunlarla yüz yüze olduğumuz koşullar altında gerçekleşecek
olan buluşmamızda “Bireyselden Kolektif Ruhsallığa: Gruplar / From Individual to
Collective Psyche: Groups / Du Psychisme Individuel au Collectif: Les Groupes”
konusunu ele almayı uygun gördük. Savaşlar, göçler, din, siyaset gibi sosyolojik
kavramlara psikanalitik açıdan yaklaşarak, büyük grupların ruhsal işleyişleri ile
kliniğini de dâhil ederek, multi-disipliner zengin bir tartışma başlatmayı amaçlıyoruz.
 
Bu yıl 25. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları hibrit etkinlik olarak
gerçekleşecektir. Etkinlik programı ve afişleri ektedir. 
 
Tüm meslektaşlarımızın ve konunun ilgililerinin katılımını ve değerli katkılarını
bekliyoruz.
Hepinize iyi çalışmalar dileriz.
25. Uluslararası Psikanaliz Buluşmaları Düzenleme Kurulu

Program / Program

10 Kasım Cuma / 10th November Friday
08.30-09.00 Kayıt / Registration
09.00-09.45 Açılış / Opening
09.45-11.30 Konferans / Conference

Bireysel Tedavide, Küçük Gruplarda ve Kitle Olaylarında Bilinçdışı İttifaklar / Unconscious
Alliances in Individual Cure, in Small Groups and in Mass Phenomenas

DENIS HIRSCH

Bireysel ve Ailesel Somatik ve Psikolojik Travma Sorununu Öznelerarası, Ruhsallıkötesi
ve Nesillerarası Açılardan İnceleme / Examining The Problem of Individual and Familial
Somatic and Psychological Trauma From Intersubjective, Transpsychic and

Intergenerational Perspectives
TEVFİKA İKİZ

Moderatör / Chair: Zehra Karaburçak Ünsal

11:30-12:00 Ara / Break
12.00-13.45 Konferans / Conference

Gruplar- Psikanalizin Yeni Bir Öznesi / The Groups - A New Subject of Psychoanalysis

JOSEPH TRIEST

Toplumsal Travmalarda Bireysel ve Kolektif "Psikanalitik Dayanışma" Deneyimleri Üzerine
/ On the Experiences of ‘Psychoanalytical Solidarity’ in Collective Traumata from Individual

and Shared Perspectives
ZÜMRÜT BULAMUR AYADİ
Moderatör / Chair: Ferhan Özenen

13.45-15.15 Ara / Break
15.15-16.45 Konferans / Conference

Kirpiler ve İnsanlar: Yakın Durma - Uzaklaşma İkilemi Üzerine Psikanalitik Düşünceler /
Hedgehogs and Humans: Psychoanalytic Reflections on the Proximity-Distance Dilemma

İLKŞEN UMMAN

Normdan Psikopatolojiye; Ötekinin İnşası / From Norms to Psychopathology; Construction

of the Other
GÜLHAN TATLICI
Moderatör / Chair: Behice Boran

16.45-17.00 Ara / Break
17.00-18.30 Atölyeler / Workshops

Yalnızca Ruh Sağlığı Alanında Çalışanlar için / Only for Professionals

Atölye I / Workshop I
Tartışmacı / Discussant: Denis Hirsch
Olgu sunumu / Presenter: Damla Gürkan
Moderatör / Moderator: Zehra Karaburçak Ünsal

Atölye II / Workshop II
Tartışmacı / Discussant: Sverre Varvin
Olgu sunumu / Presenter: Deniz Akyıl
Moderatör / Moderator: Evrem Tilki

 

Atölye III / Workshop III
Tartışmacı / Discussant: Joseph Triest
Olgu sunumu / Presenter: Deniz Coşan
Moderatör / Moderator: Zümrüt Bulamur Ayadi

11 Kasım Cumartesi / 11th November Saturday

09.00-10.45 Konferans / Conference

Göçmenlere Yönelik Merhamet ve İnsanlıktan Çıkarma Duyguları: Göçmenlerle
İlişkilerimizi Etkileyen Grup Süreçleri / Compassion and Dehumanization Towards
Refugees: Group Processes that Influence Our Relation to Refugees

SVERRE VARVIN

Bir Oda, Üç Kişi: Psikanalitik Alanda Çevirmenin Varlığı / One Room, Three People: The

Translator’s Presence in the Psychoanalytic Field

ÖZGE GÜDÜL

Moderatör / Chair: Ayşe Kurtul

10.45-11.15 Ara / Break
11.15-13.00 Yuvarlak Masa / Roundtable

Toplumsal Travmaları Birey ve Grup Ruhsallığı Bağlamında Psikanalitik Olarak Düşünmek
/ Thinking Psychoanalytically of Social Traumas in the Context of Individual and Group

Psychology

ELDA ABREVAYA, FUNDA AKKAPULU, AYÇA GÜRDAL KÜEY, FERHAN ÖZENEN,

ZEHRA KARABURÇAK ÜNSAL

Moderatör, Yürütücü / Chair, Presenter : İlker Özyıldırım

13.00-14.30 Ara / Break
14.30-16.00 Konferans / Conference

Analist, Psikanaliz Kurumu ile Karşılaştığında / When Analyst Meets The Psychoanalytic

Institution
HÜNER AYDIN

Sivil Toplum Örgütlerinde Kolektif Ruhsallık Üzerine / On Collective Psyche In Non-

Governmental Organizations
ÖZGE YENİER

Moderatör / Chair: Seda Şahin Özyıldırım

16.00-16:30 Ara / Break
16:30-18.00 Konferans / Conference
Bireyselin Durumu / The Situation of the Individual

ALİ AKAY

Moderatör / Chair: Feramerz Ayadi
18:00 Kapanış / Closure

Etkinlik Merkezi / Venue: Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca Salonu, Beyoğlu / İstanbul

Etkinlik Dilleri: Türkçe ve İngilizce’dir. Konferanslarda ve panellerde eş zamanlı, atölyelerde ise
ardıl çeviri yapılacaktır. / Languages: Turkish and English. Simultaneous translation into Turkish
and English will be provided at the conferences and roundtable. In the workshops, consecutive

translations will be provided.

Salon katılım: 3000 TL, İPD üyeleri: 2700 TL, İPD Adaylar /IPSO üyeleri: 2400 TL
Öğrenci/Asistan: 2100 TL, Çevrimiçi katılım: 2000 TL, İPD üyeleri: 1900 TL, İPD Adaylar /IPSO
üyeleri: 1800 TL Öğrenci/Asistan: 1700 TL, / Fees: In-person participation: 120 Euro, Online

participation: 100 Euro

Atölyelere çevrimiçi katılım alınmayacaktır. / Online participation in the workshops will not be

accepted.

Yer sayısı sınırlıdır. / The places are limited.

Kayıt bilgisi için iletişim / For further information on inscription:  [email protected]