Image Name

Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 26.11.2010

12. Narsisizm

Çoğu kişi mitolojideki Narkissos’un yaşamında Eko’nun da olduğunu unutur; çoğumuzun  aklına göle bakıp kendi görüntüsüne tutulan güzel bir oğlan gelir. Oysa nerede olduğunu ona söyleyebilecek tek kişi Eko’ydu, mutlak başkası. O da Narkissos’un kendi kendisine duyduğu hayranlığı yinelemekten başka bir şey yapamazdı. Aslında kimse başka bir şey yapamazdı, zira Narkissos öznelliğin içine hapsolmuştu. Narkisos’un gerçekten ‘öldüğünde’ bile asla kurtulamadığı döngü onun simgesi olmuştur: kendisinden büyüyen bir çiçek; çünkü nergisin çapraz döllenmeye gereksinimi yoktur, mevsimler gelip geçtikçe o büyür ve solar. Aynı mitteki Narkissos gibi, yaşamına da ölümüne de kimse dokunamaz. Narkissos söylencesi psikanalize kuramsal ve uygulama alanlarında çok zengin çağrışımlar kazandırmıştır. İstanbul Psikanaliz Derneği’nin bu yıl on ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları’nda, Narsisizm konusu Türk, Fransız, Yunan, İngiliz ve İsrailli psikanalistlerin katılımı ile ele alınacaktır.

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

12. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

 

“Narsisizm"

 

26-27 Kasım 2010

Fransız Kültür Merkezi

 

Program

 

“Narsisizmin Kökenleri; Öteki: Erken İlişki Deneyimlerinin Doğası”

Régine Prat

 

“Freud’un İlksel Narsisizm Fikrinden Özneleştirme Fikrine: Birbirini Tamamlayan İki Psikanalitik Yaklaşım”

“Bernard Penot

 

 “Utanma ve Narsisizm”

Talat Parman

 

 "İmgeyi Yakalayan Çocuk"

Hatice Nihal Aslan

 

 "Narsisizm: Freud ve Mevlana'nın Kesiştiği Nokta"

Ali Algın Köşkdere

 

 “Kohut’un Narsisizm Teorisinin Klinik Katkısı”

Yoram Hazan

 

 “Narsisizmi Angaje Etmek: Klinik bir Bakış Açısı”

Fakhry Davids

 

  “Nesne Kaybı ve Narsisizm”

Stavroula Beratis

 

 “Aşkı ve Yaratıcılığı Yok Eden Perversiyon”

Ferhan Özenen

 

 “Annesel ve Kadınsı Narsisizm”

Elda Abrevaya

 

“Gözler, Aynalar ve Yeniden Doğuş: Plastik Cerrahiye Psikanalitik Bir Bakış”

Ayşe Kurtul

 

“Nergis Facebook’ ta: Yeni Kendilik Temsilleri ve Narsisizm”

Meltem Ahıska