Image Name

Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 08.11.2013

15. Neden Ölüm Dürtüsü

İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından bu yıl on beşincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları’nın konusu Neden ölüm dürtüsü? olarak belirlenmiştir. Ölüm dürtüsü psikanalitik kurama S. Freud tarafından 1920’lerde dahil edilmiş ve sonrasında hemen daima canlı ve yoğun tartışmaların konusu olmuştur. Ölüm dürtüsü yalnızca yaşam dürtüsünün karşıtı olarak tanımlanmamış aynı zamanda birçok ruhsal patolojinin ana düzeneği olan yineleme zorlamasının da temelini oluşturmuştur. Bu açıdan yaklaşıldığında insan ruhsallığının temel bir bileşeni olarak hem kuramsal, hem de klinik açıdan çok önemli bir değere ve işleve sahiptir. Öte yandan, S.Freud’un ortaya attığı ve daha sonra birçok psikanalist tarafından geliştirilen ölüm dürtüsü kavramı, öldürmenin, yıkıcılığın ve saldırganlığın ruhsal ve toplumsal nedenlerinin tümünü açıklayamasa da, güncel gerçeklikte birey ve toplum olarak karşımıza çıkan ve tanığı veya bizzat mağduru olmak zorunda kaldığımız bu olguları anlamlandırmamızı sağlayacak düşünsel bir temeli bize sunabilir. Ruh sağlığı alanında çalışan tüm meslektaşlarımızı bu önemli konunun tartışılmasına katılmaya ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

 

  

 İstanbul Psikanaliz Derneği 

15. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

 

“Neden Ölüm Dürtüsü?”

 

8 - 9 Kasım 2013

Fransız Kültür Merkezi

 

Program

 

 “Sözde ‘Ölüm Dürtüsü’; Her Öznel Yaşam için Zorunlu Bir Dinamik Unsur”

Bernard Penot

 

 “Yaşam Ölüm Olunca”

Ferhan Özenen

 

“Ölüm Hastalığı”

Pınar Padar

 

 “Yaşam Narsisizmi/ Ölüm Narsisizmi: Kadınların Analizinde Aşk ve Melankoli”

 Rosine Perelberg

 

 “Yıkıcılığın İnsani Kökenleri”

M.Levent Kayaalp

 

  “Günümüz Kliniğinde Ölüm Dürtüsü”

Marilia Aisenstein

  

 “Yaşamın Kıyısındaki Hastalarla Çalışmak “

Tevfika İkiz

 

“Ölüm Korkusu- Ölüm Dürtüsü Kavşağındakiler”

Peykan Gökalp

 

“Olmak ya da Olmamak”

Didem Aksüt Dönmez

 

 “Bir Ölü Annenin Gerçeklikteki Ölümü”

Berrin Göksu

 

“Baba- Oğul İlişkisinde Ölüm Dürtüsü”

Talat Parman

 

Atölyeler

Bernard Penot, Rosine Perelberg, Marilia Aisenstein