Image Name

Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 13.11.2009

11. Psikanaliz ve Dil

Psikanaliz bilinçdışının bilimidir ve psikanalitik çalışma, bilinçdışı gibi yapılanan ‘dil’den ayrı tutulamaz. Psikanalizin temel kuralı olan ‘serbest çağrışım’ ancak dil ile mümkündür. Öteki’nin varlığı ile anlam kazanan ve simgeleşen dil, psikanalizde aktarım/karşı aktarımın ortaya çıkışını sağlayacaktır.

Dil, insanı diğer canlı türlerinden farklı kılan en önemli özelliktir. Bu kökensel farklılık; ‘dil’i tartışırken simgesel tarafın yanı sıra bedensel ve duygusal yönün de ele alınmasını gerekli kılar. İnsan konuşurken sözcük tasarımı ile nesne tasarımı arasında bağ kurar ve bunu öğrenirken ruhsal dünyasında yankılanan anne sesidir, anadilidir. Dilin bu kökensel özelliği ve anneyle olan bağı; tartışmanın bedenle ilgili yönünü vurgular.

 

İstanbul Psikanaliz Derneği 

11. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

 

“Psikanaliz ve Dil”

 

13–14 Kasım 2009 

Fransız Kültür Merkezi

 

Program

 

Psikanalizde Çok Dillik

Jacqueline Amati-Mehler

 

 Dil, Göç, Be-longing

Yolanda Gampel

 

 Dilin Yapısı ve Psikanaliz

Talat Parman

 

 Iskalayan Söz

Josef Ludin 

 

 Duygu, Eylem ve Simgeselleştirme Arasında Psikanalitik Dili Aramak

Heribert Blass

 

 Psikanaliz ve Dilbilimin Kesiştiği Yerde Metafor

Maria Theodoropoulou

 

 Diller Arasında Bir Çalışma Olarak Psikanaliz

Elda Abrevaya

 

 Psikanalizde Aynı Dili Konuşmak

Behice Boran

 

 Yabancı Dilde Analiz

Nicolas Gougoulis

 

 Annenin Dili - Yorumun Dili

Bessi Meshulam

 

 Gizli Dil

Sema Kaygusuz