Image Name

Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 11.11.2016

18. Psikanaliz ve Yazı

Yazı yazmak, sözcükleri yazıya dönüştürme süreci birçok disiplinin ilgi alanına girer. Psikanaliz de bu süreci kendi yöntemleri ile ele alırken, kuramsal açıklamaların yanı sıra psikanalistin yazıyla ilişkisinden özellikle beslenir. Yazıyı psikanalitik olarak tartışmak, dilin simgesel düzlemini, yaratıcılığın imgelere ve gündüz düşlerine açık olan niteliğini, psikanalizi yazmanın özgün yanlarını da tartışmak demektir. Hangi tür yazı olursa olsun, ortaya çıkan metin yazarın arzusundan bağımsız değildir. Psikanalist her yazının aslında kendi düşlerinin/düşlemlerinin kökeninde var olan arzularının izleriyle yazan bir yazarın eseri olduğunu bilir. Bir yazının yapısı ister istemez ruhsal hayat üzerinden şekillenir ve yazıyı yazdıran düşlemsel etkinliğin geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek ile bağlantılı üç farklı zamanı olur. Kökensel arayış ve anılar geçmişle, güncel izlenimler şimdiki zamanla, kuşaklar arası iletim gelecekle bağ kurar. Sigmund Freud’un imgesel etkinliğin yaratımlarını tartışırken, gündüz düşü ve düşlem için belirttiği gibi “geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek adeta içlerinden geçen arzunun ipine dizilirler”. 18. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları’nda psikanalistler ve edebiyatçılar “yazı”yı farklı yönleriyle ele alırken;  imge ve söz, dil ve mahremiyet, arzu ve bilgi, düş ve şiir ilişkileri bağlamında yazı üzerine düşünecek tartışacak ve psikanalistin dinlediklerini yazıya dökmesi, psikanaliz yazısının farklılığı ve psikanalist yazarın yaratıcılığı gibi konuları da ele alacaklardır.

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

 

 18. Uluslararası  İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

 

"Psikanaliz ve Yazı"

 

11-12 Kasım 2016

Pera Müzesi

 

Program

  

"Arzu ve Bilgi Arasında Psikanalitik Yazı"

Jean-Claude Rolland

 

"İki Dil Arasında Psikanaliz"

Bernard Penot

 

"'Rüyadaki Esrar Dolu Haller'i Tasvir Girişimi Olarak Şiir"

Levent Kayaalp

 

 "Dinlemeyi Yazmak"

Paul Denis

  

"İmge, Söz ve Yazı"

Talat Parman

  

"Yazmak: Yukarıdan, İçeriden ve Dokunarak"

Süreyyya Evren

 

"Yazısız"

Pınar Padar

  

"Hakikat, Mahrem Olan ve Yazı"

Elda Abrevaya

 

"Aşk Mektuplarından Psikanalizi Yazmaya"

Ayça Gürdal Küey

 

 "Virgina Woolf'un "Deniz Feneri" nden Görünenler"

Hande Kılınç Kunt

  

"Yaratıcı Yazarın Kendiliğinden Psikanalizi"

Murat Gülsoy

  

Atölyeler

 Jean-Claude Rolland- Paul Denis