Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 05.11.2004

6. Psikoz

Bu yıl altıncısı  yapılacak olan Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, İstanbul Psikanaliz Derneğinin her yıl düzenlediği üç klinik toplantıdan biridir. “Kliniği anlamak, kliniği tartışmak” başlığı altında toplanabilecek olan bu etkinliklerde psikanaliz kuramından yola çıkarak psikanaliz uygulamasını tartışmaya açmak hedeflenmektedir. İstanbul Psikanaliz Derneği olarak Uluslararası Psikanaliz Buluşmalarında bir süredir psikiyatri ve psikanalizin temel klinik konularını ele alıyor ve tartışıyoruz. 2002’de Melankoli, 2003’de Histeri’yi tartıştık. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmalarında psikiyatrinin olduğu kadar psikanalizin de hem kuramsal hem de klinik alanda önemli konularından biri olan psikoz çeşitli yönleriyle ele alınacak ve tartışılacaktır. Konuk konuşmacılarımız « Divanda bir psikotik », « Lacancı kuram ve psikoz », «beyaz psikoz », « psikotik ergenlerle yapılan ekip çalışması » gibi konuları ele alacaklardır.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, konferans ve panellerin yanı sıra, meslektaşlarımızın konuklarımızla iletişimini arttırdığını düşündüğümüz ve klinik bilginin aktarımı açısından yararı tartışılmaz olan atölye çalışmalarına programda geniş yer vereceğiz.

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

6. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

 

 “Psikoz”

 

 5-6 Kasım 2004

Fransız Kültür Merkezi

 

Program

 

Psikotik Durumlarda Sahneye Koyma

Nicole Minazio

 

 Bir Çocukluk Çağı Psikozunun Psikanalitik Tedavisi

Catherine Mathelin 

 

 Aimée Olgusu ve Anne Kız Arasındaki Delilik

Elda Abrevaya

 

 Lacancı Görüşe Göre Psikoz ve Tedavisi

Alain Vanier

 

 Psikoz, Gerçekliğin Öteki Yüzü

Vehbi Keser

 

 Geç Öznenin Psikotik Dağılımı: Çoğul Bir Psikanalitik Çalışma Endikasyonu

Bernard Penot

 

Divanda Bir Psikotik

Isabel Usobiaga

 

Psikotik Durumlar ve Beden

Zehra Karaburçak 

 

Beyaz Psikoz Kavramı Üzerine

Panos Aloupis

 

 Nevrozun Ötesinde

Talat Parman 

 

 Fikret Ürgüp: Hep Eksilmişim

Nihal Elvan

 

 Antonin Artaud: Şizofreni ve Sanat

Ahmet Soysal

 

 Psikoz ve Yaratıcılık

Talat Parman