Image Name

Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 18.11.2011

13. Sürgün ve Psikanaliz

Sürgün; zorunlu ayrılış ve vazgeçiş... Yaşam anneden sürgün ile başlar, bu zorunlu ayrılışın yası ve aynı zamanda kazandırdıkları ile şekillenir. Ve başka sürgünler de eklenerek sürer gider. Her sürgün beraberinde bir yas uğraşı, hüzün, nostalji getirir ama bir yandan da bu zorunlu vazgeçiş yeni bağların kurulmasının, öznelliğin gelişiminin ve kişisel dilin ortaya çıkışının yolunu açar. Kayıplar ve kazançlar  arasındaki salınım yaşamın kendisidir. Uluslararası Psikanaliz Birliği tarafından Türk Psikanaliz Çalışma Grubu olarak tanınan İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından bu yıl on üçüncüsü yapılacak olan Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları’nın konusu Sürgün ve Psikanaliz olarak belirlenmiştir. Sürgüne yabancı olmayan ülkelerden, Fransa, Almanya, Arjantin, İsrail, Avusturya, Yunanistan ve Türkiye'den psikanalistler, psikanalizin “bir sürgün bilimi” olduğunu kabullenerek bilinçdışına hem zorunlu, hem de istekli bir yolculuk olan psikanaliz uğraşını ayrılık, kayıp, yas, nostalji, zaman ve çok dillilik kavramlarından yola çıkarak tartışacaklardır.

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

13. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

 

"Sürgün ve Psikanaliz"

  

18–19 Kasım 2011

Fransız Kültür Merkezi  

 

Program 

  

“Anne Dilinden Ana Dile veya Kişisel Diller Nasıl Oluşur?”

Juan Eduardo Tesone

 

 “Kendinden Sürgün”

Panagiotis Aloupis

 

 “Sürgün: Geçmeyen Zaman”

Ayça Gürdal Küey

 

 Yoram Hazan’ın anısına

 

 “Farklılığın Oluşumu, İçe Alma, Dışlama, Sürgün”

Yolanda Gampel

 

 “Kendine Sürgün : Psikanalitik Süreç”

Behice Boran

 

 “Kök, Kriz, Sürgün”

Josef Ludin

 

 “Sürgün ve Sürgünde Travmatik Olan”

Fatma Altzinger

 

 “Aşk ve Sürgün”

Selda Lüleci

 

 “Adına Sürgün Olmak”

Talat Parman

 

 “Psikanalist, Yüzyılına Sürgün Ol ve Gördüğünü Anlat”

Athanase Tzavaras

 

 “Anavatanına Sürgün”

Ali Algın Köşkdere

 

 “Sürgün ve Hüzün: İzmir’in Amane Şarkıları”

Levent Küey

  

Film ve Tartışma 

"Dostluğu Hatırlamak"

Yönetmen: Sevinç Yeşiltaş