Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 12.11.1999

1. Yabancı Bir Olgu Olarak Psikanaliz

Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, İstanbul Psikanaliz Grubunca Türk, Fransız, Amerikalı, Yunan, Romen, İsrailli, Lübnanlı ve diğer ülkelerden psikanalistler arasındaki karşılıklı ilişkileri arttırmak amacı ile düzenlenmektedir. İstanbul Psikanaliz Grubu 1994 yılında ülkemizde bir Psikanaliz Kurumu kurma amacıyla oluşturulmuştur. Bu bilimsel etkinlik Fransız Büyükelçiliği Kültür Servisleri ve İstanbul Fransız Kültür Merkezinin desteği ile gerçekleşmektedir.

 

İstanbul Psikanaliz Grubu

 1. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

  

“Kendimizde Yabancı Olanın, Bilinçdışının Keşfi

Yabancı Bir Olgu Olarak Psikanaliz”

 

12 - 13 Kasım 1999

Fransız Kültür Merkezi   

 

Program

  

Yabancı, Tuhaf ve Kaygı

Benno Rosenberg

 

Çevirmek, Yorumlamak

Guy Rosolato

 

Ruhsallığa Yabancı ve Evrensel Bir Olgu Olarak Beden

Marie-Lise Roux

 

Yabancı: Yabancı Olarak Nesne

Panos Aloupis

 

Bölgemizdeki Ülkelerde Psikanalizin Gelişimi

Paul Israel, Yolanda Gampel, Vera Sandor, Tevfika İkiz, Panayotis Sakellarapoulos, Mounir Chamoun

 

 Terapötik Bağlanma, Aktarım, Karşı Aktarım ve Bilinçdışının Keşfi

Antoine Hani

 

Kendimizde Yabancı Olan, Öteki Yabancı ve Psikanalize Yabancı Psikanalistler

Yolanda Gampel

 

Psikanaliz ve Yabancı Dil

Bernard Penot, Vera Sandor, Mounir Chamoun, George Kourias, Elda Abrevaya

 

 Bilinçdışının Keşfi ve Düşler: Sınır Durumların Tedavisinde Düşlerin Kullanımı

Michael Stone

 

Psikiyatri Pratiğine Ve Toplumsal Yaşama Yabancı Bir Düşünce Olarak Psikanaliz

Panayotis Sakellarapoulos

 

 Psikiyatriye, Psikolojiye Yabancı Bir Olgu Olarak Psikanaliz

Klimis Navridis, Elda  Abrevaya, Talat Parman