Etkinlik Takvimi

Psikanalizle Tanışma Seminerleri

Psikanalizle Tanışma Seminerleri, psikanalitik kuram ve uygulamaya ilişkin temel bilgileri, başta ruh sağlığı alanında yeni çalışmaya başlayan meslektaşlarımız olmak üzere, psikanalize ilgi duyan herkese aktarmanın yararlı olacağını düşüncesi ile 2007 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Seminerler iki temel bölüm içermekte ve tüm eğitim yılı boyunca (Kasım-Nisan boyunca, yaklaşık 40 saat) sürmektedir.
Seminerlerin ilk bölümünde hedef, psikanalizle ilk kez tanışacak olanlara temel bilgileri özet halinde sunmak ve bu bilgileri Freud’un ustalıkla kaleme aldığı iki olgu öyküsü aracılığıyla, psikopatolojiye de atıfta bulunarak örneklendirmek olacaktır. İkinci bölümde ise Freud sonrası farklı psikanalitik ekoller tanıtılacak ve bu bağlamda bazı öncü kuramcıların psikanalitik kuram ve uygulamaya getirdikleri önemli katkılar ele alınacaktır. Bu bölümdeki hedef, Freud’dan günümüze psikanalizin gelişimi konusunda genel bir bilgilendirme yapabilmektir.